Možný podpovrchový oceán na Titane

  • Marcel Škreka | 6 Júl 2012
    Slnečná sústava
Vnútorná štruktúra mesiaca Titan zhotovená na základe údajov sondy Cassini. Jednotlivé vrstvy v poradí od hora sú: povrch a atmosféra bohatá na uhľovodíky; horná vrstva vodného ľadu (kôra); globálny podpovrchový oceán; vrstva vysokostlačeného ľadu (plášť); vodno-kremičitanové jadro. Kredit: NASA/JPL-Caltech
Saturnov mesiac Titan má s veľkou pravdepodobnosťou pod ľadovou kôrou vrstvu tekutej vody. Pri obehu okolo Saturna sa teleso Titanu nepatrne deformuje. Keby bolo vnútro Titanu zložené len z kameňa, Saturn by spôsoboval svojou gravitáciou "príliv" vo výške 1 m. Údaje sondy Cassini ukazujú, že deformácie sú asi 10 krát väčšie, z čoho vyplýva, že vnútro mesiaca netvorí len pevný materiál.

Zmena tvaru Titanu bola meraná počas celého obehu okolo Saturna. Najväčší príliv bol pozorovaný pri maximálnom priblížení sa k Saturnu.

Vedci si neboli istý, či prístroje sondy Cassini dokážu tieto deformácie zmerať. Vnútornú štruktúru Titanu určovali z gravitačného pôsobenia na sondu pri šiestich blízkych preletoch okolo  mesiaca v období od 27.2.2006 do 18.2.2011.

Hĺbka oceánu nemusí byť veľká, aby spôsobila pozorované deformácie. Povrch Titanu je tvorený vodným ľadom, ktorý sa hojne vyskytuje na mesiacoch plynných planét. Vedci preto usudzujú, že tekutá vrstva je zložená prevažne z vody.

Na Zemi sa príliv prejavuje dôsledkom gravitačného pôsobenia Mesiaca a Slnka. Nepozorujeme ho však len ako zmenu výšky hladiny oceánov, ale aj zemskej kôry. Výška takéhoto "prílivu" dosahuje 50 cm.

Prítomnosť podpovrchového oceánu nie je ešte dostatočnou zárukou prítomnosti života na Titane. Vedci si myslia, že život sa skôr vyvinie na kamennom dne ako na ľadovom. Súčasne merania ale nedokážu odhaliť, aký materiál tvorí dno oceánu na Titane. Väčší vplyv však majú na rozriešenie záhady okolo dopĺňania metánu do atmosféry mesiaca. Metán v atmosfére je totiž nestabilný a rozkladá sa v geologicky krátkom čase.
   
Z vodného oceánu s prímesou čpavku by mohla takáto zmes vyvierať z kôry na povrch a uvoľňovať pritom metán z ľadu. Takýto oceán by mohol slúžiť ako zásobáreň metánu.(zdroj:saturn.jpl.nasa.gov)