Na exoplanéte zúri obrovská búrka

  • Marcel Škreka | 25 Jún 2010
    Exoplanéty
“Horúci Jupiter“ H209458b, z ktorého horúcej dennej strany prúdia na chladnú nočnú stranu prudkú vetry.
Pozorovania s vysokým rozlíšením umožnili astronómom po prvý krát zmerať rýchlosť prúdenia vetra na exoplanéte patriacej do skupiny “horúcich Jupiterov“.

Planéta HD209458b bola objavená ako prvá z exoplanét pozorovaných zákrytovou metódou. Každého 3,5 dňa planéta vytvára 3 hodiny trvajúci zákryt materskej hviezdy. Malá časť svetla prechádza počas zákrytu atmosférou planéty nechávajúc v ňom svoj odtlačok.

Práve toto svetlo ovplyvnené atmosférou skúmali astronómovia citlivým spektrografom CRIRES na ďalekohľade VLT v neuveriteľných detailoch. Zistili tak polohu absorpčných čiar oxidu uhoľnatého (CO) s presnosťou 1/100 000. Táto veľká presnosť umožňuje pomocou Dopplerovho efektu merať rýchlosť prúdenia plynu CO, ktorá dosahuje 1,4 až 2,8 km/s.

Divoké vetry sú dôsledkom veľkých teplotných rozdielov medzi dennou a nočnou stranou planéty. Tá obieha hviezdu vo vzdialenosti 20 krát menšej ako Zem - Slnko a je k nej privrátená stále tou istou stranou rovnako ako Mesiac k Zemi. 

Astronómovia merali taktiež obežnú rýchlosť planéty okolo hviezdy, z ktorej určili hmotnosť planéty na 60% hmotnosti Jupitera. Obyčajne sa hmotnosť planéty meria z rýchlosti pohybu hviezdy okolo ich spoločného ťažiska metódou radiálnych rýchlostí. V tomto prípade bolo možné merať pohyb samotnej planéty a zistiť tak hmotnosť oboch, hviezdy aj planéty.

H209458b má atmosféru bohatú na uhlík, podobne ako Jupiter a Saturn. Môže z toho vyplývať, že vznikali podobným spôsobom. V budúcnosti budú astronómovia schopní pomocou citlivých spektrografov sledovať aj atmosféry Zemi podobných planét a z ich chemického zloženia zistiť, či aj inde vo Vesmíre existuje život.
(zdroj:www.astronomynow.com)