Najbližší hnedý trpaslík

  • Marcel Škreka | 30 Apríl 2010
    Stelárna astronómia

V polovici apríla bol na kongrese Kráľovskej astronomickej spoločnosti v Glasgowe oznámený jeden z významných objavov tohto roka. Astronómom sa podarilo objaviť hnedého trpaslíka, ktorý dostal označenie UGPS J072227.51-054031.2 (skrátene UGPS 0722-05). Nie je len najmenej svietivým a najchladnejším spomedzi vyše stovky dodnes objavených telies spektrálnej triedy T, ale aj k nám najbližším. Na oblohe by sme ho našli v súhvezdí Kozorožca vo vzdialenosti 9,5 ± 1,3 ly. Ak sa pozrieme na najbližšie hviezdne okolie Slnka, zaradí sa v rámci chyby vo vypočítaní vzdialenosti na 6. až 15. miesto. 

Vzdialenosť, ktorú sa vedci v najbližšom čase pokúsia ešte spresniť, bola zmeraná pomocou ročnej paralaxy. - Vzhľadom k pohybu Zeme okolo Slnka, každá hviezda zdanlivo opisuje na vzdialenom hviezdnom pozadí malú elipsu, ktorej veľká polos má hodnotu práve ročnej paralaxy a udáva sa v uhlových sekundách. Čím je hviezda bližšie k Zemi, tým je jej paralaxa väčšia.

paralaxa.gif

UGPS 0722-05 objavil Philip Lucas spolu s kolegami už 8.11.2006 ďalekohľadom UKIRT na Havaji, s hlavným zrkadlom o priemere 3,8m. V jeho spektre zhotovenom ďalekohľadom Gemini sa nachádzajú ešte výraznejšie absorpčné čiary vody a metánu, ako u najchladnejších známych telies triedy T a zatiaľ neidentifikovaná čiara na vlnovej dĺžke 1,275 mikrometrov. Len čas ukáže, či UGPS 0722-05 patrí do triedy T10, alebo je prvým príkladom novej spektrálnej triedy. Jeho svietivosť dosahuje len 0,000026% svietivosti Slnka. Odhad polomeru sa pohybuje od 0.09 po 0.12 polomeru Slnka, povrchovej teploty 400-500 K a veku 0.1 až 10 miliárd rokov. Hmotnosť má 5 až 30 krát väčšiu ako Jupiter. Rozsah odhadovanej hmotnosti zahrňuje aj planéty, no je málo pravdepodobné, že by UGPS 0722-05 bol osamotenou planétou.

Ani snímok ďalekohľadu Gemini, ani merania vlastného pohybu neodhalili podvojnosť tohto objektu.

Doteraz najbližšie známe hnedé trpaslíky obiehajú hviezdu Epsilon Indi, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 11,8 ly. Ich hmotnosti sú 40 a 60 krát väčšie ako Jupiter.

Prehliadkou oblohy ďalekohľadom UKIRT bolo zatiaľ preskúmaných len 6% oblohy, je teda možné, že v blízkej budúcnosti nájdeme k Slnku ešte bližšieho hnedého trpaslíka.

nearest BD.gif

Snímok UGPS 0722-05 z obdobia objavu v strede a neskorší vpravo zhotovený ďalekohľadom UKIRT, vľavo dohľadaný snímok z minulosti z prehliadky oblohy 2MASS v infračervenej oblasti spektra. Obrázok ukazuje vlastný pohyb telesa počas 12tich rokov.(zdroj:www.exoplanety.cz)