Najenergetickejší gama záblesk

  • Marcel Škreka | 4 Marec 2009
    Galaxie a hlboký vesmír
Fermiho vesmírny ďalekohľad pozoroval gama záblesk s najväčšou rýchlosťou, celkovou a aj maximálnou energiou, aká bola doteraz zaznamenaná. Záblesk dostal označenie GRB 080916C a udial sa vo vzdialenosti 12 miliárd ly (svetelných rokov). O vysokoenergetických gama zábleskoch sa dnes vie dosť málo, vedci preto už dlho čakali práve na takýto mohutný záblesk.

Záblesky gama sú najmohutnejšie explózie vo vesmíre. Keď hmotné hviezdy minú posledné zásoby svojho jadrového paliva, ich jadro skolabuje do čiernej diery, pričom zvyšné vrstvy hviezdy explodujú. Materiál vyvrhnutý takmer rýchlosťou svetla, naráža do plynu už predtým vyvrhnutého hviezdou, rozsvecuje ho a my pozorujeme jasný dosvit, ktorého jasnosť postupne klesá.

GRB 080916C bol zaznamenaný 15. septembra 2008. Energia prichádzajúcich fotónov dosahovala od 3000 až do viac ako 5 miliárd násobok energie fotónov viditeľného svetla. Záblesk trval 23 min, čo je 700 krát dlhšie ako priemerný vysokoenergetický záblesk. Následné pozorovania boli robené počas 32 hodín prístrojom GROND na 2,2m ďalekohľade na Európskom južnom observatóriu na La Silla v Chile, ktoré umožnili určiť vzdialenosť záblesku na 12,2 miliardy ly. V tejto vzdialenosti je to najmohutnejší gama záblesk, aký bol kedy zaznamenaný.  Keby sa takáto energia uvoľnila rovnomerne do všetkých smerov, zodpovedala by 4,9 násobku hmotnosti Slnka premenenej na gama fotóny a to v priebehu len niekoľkých minút.

Podľa výpočtov trval záblesk pri svojom vzniku 4 min. Astronómov prekvapuje, že jeho zdroj dokázal byť aktívny takú dobu. Popiera štandardné teórie o vzniku gama zábleskov, ak uvážime spôsob, akým je energia vyžarovaná.

Typický gama záblesk začína vysokoenergetickým gama žiarením a postupne prechádza do nižších energií. Naproti tomu v GRB 080916C sa energia postupne zvyšovala, pričom maximum dosiahla po 5 sekundách. Zvláštne je, že najvyššia a najnižšia energia bola vyžiarená v rozmedzí 200 sekúnd, čo naznačuje, že vznikla na jednom mieste v rovnakom čase.(zdroj:astronomynow.com)