Najmenší biely trpaslík

  • Valentín Korinek | 2 August 2021
    Galaxie a hlboký vesmír
S dvetisícsto kilometrovým polomerom je novoobjavený biely trpaslík (na ilustrácii vľavo) len o niečo väčší ako je náš Mesiac. (vpravo). (Giuseppe Parisi)
Biele trpaslíky, obnažené (inertné) jadrá, sú pozostatkom po zániku hviezd - červených obrov. Najčastejšie bývajú zložené z uhlíka a kyslíka. Objav hviezdy tohto typu s tak malým polomerom je prekvapujúci, pretože väčšina bielych trpaslíkov má rozmer blízky veľkosti Zeme, ktorá má polomer asi 6 300 kilometrov.

Malý rozmer 2100 km znamená, že táto hviezda patrí nielen k najmenším, ale aj najhmotnejším svojho druhu s hmotnosťou približne 1,3-krát väčšou ako je naše Slnko. Čím sú biele trpaslíky menšie, tým väčšia je ich hmotnosť.

Okrem veľkosti a hmotnosti má aj pomerne rýchlu rotáciu. Okolo svojej osi sa otočí raz za sedem minút. Taktiež má intenzívne magnetické pole, miliárdkrát silnejšie ako magnetické pole Zeme. Tento neobvyklý hviezdny pozostatok, nazývaný ZTF J1901 + 1458, sa nachádza asi 130 svetelných rokov od Zeme. Objavený bol pomocou zariadenia Zwicky Transient Facility na observatóriu Palomar v Kalifornii.

Najpravdepodobnejší scenár pre vysvetlenie existencie takéhoto objektu je taký, že sa dva biele trpaslíky spojili po tom, čo okolo seba vzájomne obiehali, a tak vytvorili mimoriadne hmotný objekt s veľmi malým polomerom, rýchlou rotáciou a silným magnetickým poľom.

Tento výnimočný objekt ale žije na hrane. Pokiaľ by bol oveľa hmotnejší, nebol by schopný uniesť svoju vlastnú váhu. Štúdium takýchto objektov môže vedcom pomôcť pochopiť hranice toho, čo je pri týchto mŕtvych hviezdach možné.

(zdroj:www.sciencenews.org)