Najmladšia planéta

  • Marcel Škreka | 8 November 2011
    Exoplanéty
Umelcova predstava okolia planéty LkCa 15 b. Credit: Karen L. Teramura, UH IfA
Astronómovia získali prvý priamy snímok práve vznikajúcej obrej plynnej planéty. K objavu museli skĺbiť schopnosti oboch 10m Keckových ďalekohľadov.

Protoplanéta (vznikajúca planéta) označená LkCa 15 b je obklopená oblakom chladného plynu a prachu, ktorý stále dopadá na formujúcu sa planétu. Snímky odhalili, že sa nachádza v širokej medzere medzi mladou rodičovskou hviezdou a vonkajším prachovým diskom.

LkCa 15 b je zatiaľ najmladšia objavená planéta, takmer 5 krát mladšia ako predchádzajúci držiteľ rekordu. V minulosti nebolo možné takýto jav pozorovať, lebo sa nachádzal príliš blízko materskej hviezdy.

Optické zariadenie na Keckových ďalekohľadoch umožňuje skombinovať adaptívnu optiku s technikou zvanou clonová interferometria (aperture mask interferometry). Adaptívna optika používa deformovateľné zrkadlo k odstráneniu atmosférických turbulencií, ktoré rozmazávajú svetlo pozorovaného objektu. Clonová interferometria zahrňuje umiestnenie malého tienidla prepúšťajúceho svetlo veľkého ďalekohľadu niekoľkými dierami. Táto technika umožňuje odstrániť svetlo hviezdy, a pozorovať tak slabo žiariaci prachový disk s prípadnými medzerami v ňom, v ktorých sa obyčajne skrývajú protoplanéty.

Interferometria je známa od začiatku 19. storočia, no až jej spojenie s adaptívnou optikou umožnilo pozorovať posledných 7 rokov blízke mladé hviezdy. Táto technika sa neustále vylepšuje a pri najväčších ďalekohľadoch sveta sa približuje k svojim limitom.

Objav LkCa 15 b začal prehliadkou 150 mladých hviezd, ktorá bola neskôr zúžená na niekoľko najzaujímavejších kusov. Hviezda LkCa 15 bola druhou skúmanou a astronómovia okamžite zbadali slabý zdroj svetla blízko hviezdy, o ktorom predpokladali, že by mohol byť plynnou planétou podobnou Jupiteru. 

Následným skúmaním na viacerých vlnových dĺžkach sa rýchlo zistilo, že nepozorujú len samotnú planétu, ale aj plyno-prachový oblak, ktorý ju obklopuje. Jedná sa teda o veľmi mladý formujúci sa planetárny systém.

Astronómovia plánujú pokračovať v pozorovaniach LkCa 15 a iných mladých hviezd, aby tak získali podrobnejší obraz o vývoji planét a planetárnych sústav.

LkCa-15-b-Protoplanet.jpg

Vľavo: disk okolo hviezdy LkCa 15. Všetko svetlo na tejto vlnovej dĺžke vyžaruje chladný prach v disku. Vnútorná medzera má polomer 55AU. Vpravo: pohľad do medzery je zložený zo snímok na dvoch vlnových dĺžkach (modrá: 2,1 μm, červená 3,7 μm). Pozícia centrálnej hviezdy je označená hviezdičkou. Credit: Kraus & Ireland 2011

 

LkCa15Location.jpg

Pozícia LkCa 15 na oblohe. Credit: Adam Kraus/IAU/Sky & Telescope(zdroj:keckobservatory.org)