Najostrejšia snímka v histórii

  • Marcel Škreka | 2 August 2012
    Galaxie a hlboký vesmír
Umelcova predstava kvazaru 3C 279. Kredit: ESO/M. Kornmesser
Medzinárodný tím astronómov pozoroval vzdialený kvazar 3C 279 s doteraz nevídanou ostrosťou. Detaily na snímke sú 2 miliónkrát jemnejšie, ako dokáže vidieť ľudské oko. Takáto obrovská rozlišovacia schopnosť je dosiahnuteľná len prepojením vzdialených ďalekohľadov. Objekt sledovali súčasne 3 ďalekohľady: APEX v Čile, Submillimeter Array (SMA) na Havaji a Submillimeter Telescope (SMT) v Arizone. 

V strede kvazaru 3C 279 vzdialeného 5 miliárd ly sa nachádza obria čierna diera približne miliardu krát hmotnejšia ako Slnko.

Ďalekohľady boli prepojené technikou známou ako interferometria na veľmi vzdialenej základni (Very Long Baseline Interferometry (VLBI)), ktorá im umožňuje pracovať ako jediný ďalekohľad s veľkosťou zodpovedajúcou vzdialenosti jednotlivých prístrojov. Vzdialenosť z Čile na Havaj je 9447 km, 7174 km z Čile do Arizony a 4627 km z Arizony na Havaj.

eso1229b.jpg

Prepojené ďalekohľady APEX (Čile), SMA (Havaj) a SMT (Arizona) technikou Very Long Baseline Interferometry (VLBI). Kredit: ESO/L. Calçada

Pracovná vlnová dĺžka ďalekohľadov 1,3 mm leží v rádiovej oblasti spektra. Je to vôbec prvé pozorovanie na takejto krátkej vlnovej dĺžke pri tak veľkej základni. Uhlové rozlíšenie dosiahlo 28 oblúkových mikrosekúnd, čo vo vzdialenosti kvazaru zodpovedá 1 ly. 

Pozorovanie je ďalším míľnikom na ceste k zobrazeniu obrích čiernych dier a ich okolia. K dosiahnutiu svojho cieľa chcú astronómovia prepojiť ešte viac ďalekohľadov a vytvoriť tak "Event Horizon Telescope". Takéto zoskupenie by už malo byť schopné zobraziť tieň obrej čiernej diery v strede našej Galaxie, ako aj iných blízkych galaxií. Tieň je tmavá oblasť viditeľná na jasnom pozadí a vzniká ohybom svetla v gravitačnom poli čiernej diery. Ak sa ho podarí pozorovať, bude to prvý priamy dôkaz existencie horizontu udalostí čiernej diery, oblasti, zvnútra ktorej nedokáže obrovskej gravitácii uniknúť ani svetlo.   

Ďalekohľad APEX bol po trojročnej príprave zaradený do pozorovaní VLBI po prvýkrát. APEX je umiestnený v nadmorskej výške 5 km na náhornej plošine Chajnantor v čilských Andách. Aby bol APEX schopný prevádzky VLBI, inštalovali doň vedci z Nemecka a Švédska nový vysokorýchlostný systém prenosu dát, presné atómové hodiny a záznamník dát schopný za nehostinných prírodných podmienok nahrávať 4 gigabajty za sekundu počas niekoľkých hodín. 

Úspešné začlenenie ďalekohľadu APEX je dôležité aj z iného dôvodu. APEX zdieľa svoju polohu a mnoho technologických aspektov s novým ďalekohľadom Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). ALMA je momentálne vo výstavbe a bude pozostávať z 54-och antén s priemerom 12 m (rovnakým ako má APEX) a 12-tich menších s priemerom 7 m. Po začlenení antén ALMA sa výrazne zvýši celková zberná plocha, čím sa citlivosť oproti dnešku zdesaťnásobí. To by malo v budúcnosti umožniť pozorovať tieň obrej čiernej diery v centre našej Galaxie.(zdroj:www.eso.org)