Najrýchlejšie sa otáčajúci biely trpaslík

  • Valentín Korinek | 10 November 2021
    Galaxie a hlboký vesmír
Rotácia bieleho trpaslíka (vľavo) sa môže zvýšiť po tom, čo nasaje zo svojho súputníka červeného trpaslíka, (vpravo) plyn, podobne ako na obrázku binárnej hviezdnej sústavy AE Aquarii. Objav podobného systému môže obsahovať najrýchlejšie rotujúceho bieleho trpaslíka. (Casey Reed/NASA)
Slnko sa otočí okolo svojej osi v priemere raz za mesiac. V porovnaní s inými hviezdami hlavnej postupnosti rotuje pomaly. Má tzv. *diferenciálnu rotáciu. Naša Zem to zasa stihne raz za deň, avšak biely trpaslík vzdialený približne 2 000 svetelných rokov sa okolo svojej osi otočí za 25 sekúnd, čím získava rekord najrýchlejšie sa otáčajúcej hviezdy svojho druhu, akú sme kedy objavili. Netreba zabúdať, že existujú aj objekty s oveľa vyššou rotáciou a to neutrónové hviezdy a čierne diery.

Biely trpaslík je veľkosťou podobný Zemi, no je zhruba taký masívny ako Slnko, pretože je extrémne hustý. Gravitácia bieleho trpaslíka je tak silná, že pokiaľ by ste hodili kamienok z jedného metra nad povrchom hviezdy, dopadol by naň rýchlosťou niekoľkých tisícov kilometrov za hodinu. Pre zaujímavosť, bežné rotačné rýchlosti bielych trpaslíkov trvajú niekoľko hodín až dní.

Rýchlo rotujúci biely trpaslík s označením LAMOST J0240+1952 sa nachádza v súhvezdí Baran. Ide o binárny systém, v ktorom plyn z červeného trpaslíka rútiaci sa na bieleho trpaslíka núti nášho „šprintéra“ rotovať tak rýchlo.

K objavu došlo v noci 7. augusta 2021, keď astronómka Ingrid Pelisoli z University of Warwick v Coventry v Anglicku a jej kolegovia zaregistrovali pravidelnú zmenu jasností z tohto binárneho systému. K výkyvu jasností dochádzalo každých 24,93 sekundy, a tak objavili doposiaľ najrýchlejšie rotujúcu hviezdu tohto typu.

Jediným známym konkurentom tohto bieleho trpaslíka je ešte rýchlejšie sa otáčajúci objekt na obežnej dráhe s modrým obrom, hviezdou HD 49798. Povaha tohto rýchleho „rotátora“ je však nejasná, pretože niektoré štúdie pojednávajú o tom, že ide pravdepodobne o neutrónovú hviezdu, nie bieleho trpaslíka.* Diferenciálna rotácia (Slnka) - na rovníku rotuje rýchlejšie ako vo vyšších heliografických šírkach. Na rovníku sa otočí raz za 25,38 dňa, na póloch raz za 36 dní. Vnútro Slnka sa otáča ako tuhé teleso jednotnou rýchlosťou. Jedna otáčka trvá 27 dní. Toto je synodická doba rotácie, čiže rotácia, ktorá berie do úvahy aj pohyb Zeme okolo Slnka.

(zdroj:www.sciencenews.com)