Najväčší Jupiterov Trójan: 624 Hektor

  • Marcel Škreka | 7 Marec 2014
    Slnečná sústava
Umelecká predstava Trójana 624 Hektor s veľkosťou 250 km a jeho mesiaca (12 km). Kredit: H. Marchis/F. Marchis
Po 8 rokoch pozorovaní vedci vypočítali zvláštnu dráhu najväčšieho Trójana 624 Hektor, jediného o ktorom je známe, že má mesiac. Vznik tohto systému pozostávajúceho z dvojitej primárnej zložky a malého mesiaca je stále záhadou. Vedci však zistili, že asteroid môže byť zachyteným telesom z Kuiperovho pásu planétok, ktoré sa sem dostalo pri dávnom preskupovaní veľkých planét.

Trójania sú skupinou asteroidov gravitačne uväznených na dráhe Jupitera, a to 60° pred a za ním. Pozorovanie Trójanov sťažuje ich malé albedo (množstvo odrazeného svetla) a rozmery.

Zo štúdie založenej na údajoch z Keckových ďalekohľadov a fotometrických pozorovaní z mnohých iných ďalekohľadov vyplýva, že Trójan aj jeho mesiac sú produktom zrážky dvoch ľadových asteroidov.

Malý mesiac s priemerom len 12 km bol objavený v roku 2006 ďalekohľadom Keck II vybavenom adaptívnou optikou. Od vtedy sa vedci snažili zistiť jeho pôvod a dráhu okolo 250 km veľkého Hektora.

Dráha mesiaca je natoľko zložitá, že vedci museli vyvinúť algoritmus k pochopeniu jej parametrov a stability. Perióda obehu mesiaca je 3 dni, stredná vzdialenosť od Hektora 600 km a sklon dráhy k rovníku Trójana je 45°.

Figure2_800_470.jpeg

Dve pozorovania ďalekohľadom Keck II vybavenom adaptívnou optikou z júla 2006 a októbra 2008. V strede každého obrázka vidno natiahnutý tvar Trójana 624 Hektor, malý mesiac je zvýraznený modrým krúžkom. Kredit: WMKO/Marchis

Hektor je veľmi odlišný od iných asteroidov s mesiacmi nachádzajúcimi sa v hlavnom páse asteroidov. Vedci urobili počítačovú simuláciu, v ktorej mal Hektor natiahnutý eliptický tvar, podľa ktorej je dráha mesiaca stabilná počas miliárd rokov.

Rotácia Hektora okolo svojej osi je pomerne rýchla (7 hodín). Vedci sa pokúsili určiť presný  tvar asteroidu. Z tvarov fotometrických kriviek zostavili viacero modelov, z ktorých uprednostnili model z dvomi lalokmi. Asteroid teda pravdepodobne vznikol spojením dvoch samostatných telies.

Mesiac mohol vzniknúť pri pomalej zrážke telies, ktoré vytvorili Hektora, ale na overenie tejto hypotézy bude potrebné urobiť rozsiahle a presné simulácie.

Hektor môže byť zlepeninou kamenia a rôznych ľadov podobnou telesám Kuiperovho pásu ako napr. Triton a Pluto. To, že sa Hektor stal Trójanom obiehajúcim okolo Slnka vo vzdialenosti len 5 AU, je pravdepodobne dôsledkom dávnej migrácie veľkých planét.

Hektor bol objavený v roku 1907 Augustom Koppfom a jeho mesiac Franckom Marchisom, no zatiaľ nedostal meno. Meno mesiaca by malo súvisieť s menom primárnej zložky a veľkostným pomerom medzi týmito dvoma objektmi.(zdroj:www.keckobservatory.org)