Najväčší marťanský meteorit

  • Marcel Škreka | 6 August 2009
    Slnečná sústava
Pohľad roveru Opportunity na meteorit Block Island
Potvrdilo sa, že veľký kameň skúmaný roverom Opportunity v júli, je doteraz najväčší železný meteorit nájdený na Marse.

Kameň bol prvý krát zaregistrovaný 18. júla pre svoju nezvyčajnú veľkosť oproti maličkým kamienkom roztrúseným v oblasti Meridiani Planum, kde sa Opportunity zdržuje už piaty rok.

Kameň, vedcami prezývaný Block Island, je 60 cm široký a 30 cm vysoký. Po analýze bolo potvrdené, že sa jedná o doteraz najväčší meteorit nájdený na povrchu Marsu. Rover Opportunity skúmal tento víkend meteorit prístrojom APXS (Alpha Particle X-ray Spectrometer), ktorý odhalil jeho zloženie. Podobný železno-niklový meteorit prezývaný Heat Shield Rock bol objavený blízko tepelného štítu pristávacieho modulu sondy v roku 2005.

"Sú tu však drobné odchýlky v chemickom zložení, ktoré sa snažíme pochopiť," hovorí člen vedeckého tímu pri Opportunity A. Yen. "Jasné škvrny na meteorite prislúchajú čistému kovu, ktorý veľmi dobre odráža svetlo. Nie sú zhrdzavené, čo svedčí o suchom prostredí v oblasti Meridiani Planum."

Otázkou ostáva, ako mohol meteorit takejto veľkosti prežiť náraz na povrch, lebo tenká atmosféra planéty ho nemohla výraznejšie spomaliť. "Jednou z možností je, že dopadol ešte v dobe, keď bola atmosféra Marsu hustejšia," hovorí Yen.

Vedecký tím plánuje ďalšie analýzy meteoritu prístrojmi umiestnenými na roveri. Jeden z nich bude bližšie skúmať zloženie minerálov obsahujúcich železo a druhý zhotoví snímky pôdy a povrchu meteoritu s vysokým rozlíšením.

Nasledujúce analýzy pomôžu vedcom odhaliť, ako dlho leží Block Island na povrchu červenej planéty a či nejako súvisí s meteoritom Heat Shield Rock, alebo dokonca s 22 km vzdialeným kráterom Endeavour, kam Opportunity smeruje. Kvôli tomuto meteoritu musel rover podniknúť 250 m dlhú zachádzku. "Keď sa pohybujete po piesočnej púšti, každá príležitosť preskúmať veľký kameň je vítaná," hovorí Yen.(zdroj:www.astronomynow.com)