Našiel sa úlomok asteroidu 2008 TC3

  • Marcel Škreka | 1 Apríl 2009
    Slnečná sústava
6.10.2008 zaujala odbornú verejnosť správa, že bol po prvý krát objavený asteroid, ktorý sa má zraziť so Zemou. Našťastie sa jednalo o malé teleso s priemerom 4m, ktoré nemohlo spôsobiť žiadne škody. Ku zrážke došlo 7.10. v ranných hodinách nad severným Sudánom.

Nakoniec všetko ohľadom asteroidu 2008 TC3 skončilo šťastne. Podarilo sa uskutočniť všetky 3 kroky: objaviť - predpovedať a odpozorovať zrážku - nájsť fragment telesa po zrážke. Fragment našli študenti Univerzity v Chartúme pod vedením Dr. Shadadda, za použitia údajov a výpočtov NASA.

Kým však boli fragmenty nájdené, robil Peter Brown (univ. Ontario, Kanada) analýzy podľa dostupných dát. S ohľadom na skutočnosť, že teleso explodovalo vo výške 37 km nad zemským povrchom, sa predpokladalo, že ide o pomerne krehký materiál. Ako sa píše v najnovšom čísle časopisu Nature, malé časti asteroidu prelet atmosférou prežili a dopadli na zemský povrch ako meteority.

Nie sú to obyčajné meteority, ale vzácny typ tzv. ureility, o ktorých pôvode sa toho zatiaľ veľa nevie. Pretože sa podarilo ešte pred vstupom asteroidu do atmosféry získať jeho spektrum a určiť jeho spektrálny typ F, teraz vieme, že asteroidy typu F, ktorých je asi 1%, patria svojím zložením medzi ureility.

Podobná zrážka, presnejšie chovanie telesa v zemskej atmosfére, bola sledovaná (ale bez predchádzajúceho objavu telesa ešte krúžiaceho Slnečnou sústavou) v roku 2000 v Kanade nad jazerom Tagish. Teleso bol uhlíkatý chondrid, jemne zmenený procesmi počas formovania Slnečnej sústavy pred 4,5 miliardami rokov.

Čo sa z nájdeného fragmentu môžeme dozvedieť? Analýza meteoritu môže pomôcť porozumieť podmienkam v mladej Slnečnej sústave pred viac ako 4 miliardami rokov, teda aká bola v našej planetárnej sústave teplota, či aké bolo jej chemické zloženie.

Prípad 2008 TC3 môže byť poučný aj preto, lebo poznáme presnú dráhu materského telesa v Slnečnej sústave, čím môžeme získať nielen dráhový vývoj telesa do minulosti, ale zároveň aj informáciu o vzájomných vzťahoch niektorých druhov meteoritov a oblasti ich vzniku v Slnečnej sústave.

U väčšiny iných meteoritov môžeme o tom len špekulovať. Menšiu výnimku tvorí desiatka bolidov, kde sa po zaznamenaní preletu atmosférou podarilo nájsť niektoré fragmenty a spočítať aj predpokladanú dráhu v Slnečnej sústave.(zdroj:www.astro.cz)