Nedávne životu priaznivé podmienky na Marse

  • Marcel Škreka | 10 Júl 2009
    Slnečná sústava
Mars mal v nedávnej minulosti podstatne teplejšie, teda pre život priaznivejšie, podnebie ako sa doteraz predpokladalo.

Skúmaním detailných obrázkov terénu v rovníkovej oblasti planéty sa zistilo, že útvary vyformované topením pôdy bohatej na ľad v teplejších obdobiach vznikli asi pred 2 miliónmi rokov.

Tieto útvary boli doteraz interpretované ako výsledok vulkanickej činnosti. Až snímky HiRISE s vysokým rozlíšením ukázali, že boli vyformované rozťahovaním a sťahovaním ľadu a topením pôdy bohatej na ľad. Toto všetko ukazuje na veľmi odlišnú klímu v porovnaní s dneškom. HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) je na palube sondy Mars Reconnaissance Orbiter.

Takýto terén bol nájdený vo výtokovom kanáli, ktorý mohol byť aktívny pred 2 až 8 miliónmi rokov. Na niektorých snímkach sú zjavné mnohouholníkové útvary, rozvetvené kanály, hranaté úlomky, násypy a kužeľovité štruktúry. Rovnaké útvary sa nachádzajú aj na Zemi, tam kde dochádza k topeniu permafrostu.

Tieto pozorovania poukazujú nie len na výskyt ľadu v blízkosti marťanského rovníka spred niekoľkých miliónov rokov, ale aj na to, že ľad sa striedavo viackrát roztopil a znovu zmrzol. Keďže voda je pre život nevyhnutná, tieto oblasti by mali byť vhodným miestom pre hľadanie minulého života na Marse. Je tu istá šanca, že ak sa tu pred 2 miliónmi rokov naozaj nejaké živé organizmy nachádzali, môžu byť pod povrchom živé aj dnes.(zdroj:astronomynow.com)