Neobvyklá galaxia

  • Marcel Škreka | 16 November 2011
    Galaxie a hlboký vesmír
Zložený snímok Speca: v optickej oblasti sú galaxie zobrazené žltou (SDSS), v rádiovej oblasti laloky modrou (NVSS) a červenou (GMRT). Obrázok: Hota et al., SDSS, NCRA-TIFR, NRAO/AUI/NSF
Špirálová galaxia s jedinečnou kombináciou vlastností zahrňujúcimi mohutné výtrysky, poskytla astronómom pohľad na rast galaxií v mladom vesmíre.

Galaxia vzdialená 1,7 miliardy ly je známa pod akronymom SPECA (SPiral-host Episodic radio galaxy tracing Cluster Accretion). Je len druhou známou špirálovou galaxiou, u ktorej bol zaznamenaný výtrysk relativistických častíc. Navyše je len jednou z dvoch galaxií s výtryskami, ktorých aktivita pokrýva 3 rôzne obdobia.

Speca bola objavená na snímku zloženom z prehliadok oblohy SDSS v optickej a FIRST a NVSS v rádiovej oblasti spektra s nasledujúcimi pozorovaniami optickým ďalekohľadom Lulin na Taiwane, rádiovým ďalekohľadom GMRT v Indii a UV satelitom GALEX.

Snímky prehliadky FIRST odhalili jeden pár rádiových lalokov vychádzajúcich z galaxie a snímky prehliadky NVSS iný vzdialenejší pár. Ďalekohľad GMRT potvrdil prítomnosť druhého páru a odhalil ďalší malý pár blízko galaxie zodpovedajúci najmladšiemu výtrysku.

Najmladšie výtrysky sú staré niekoľko miliónov rokov, stredné niekoľko desiatok miliónov rokov a posledný opustil galaxiu pred takmer 500 miliónmi rokov, keď vznikala väčšina hmotných hviezd pozorovaných družicou GALEX.

Speca a asi 60 iných galaxií v danej kope galaxií vykazujú typické správanie mladých kôp galaxií v mladom vesmíre, keď galaxie naberali hmotu vzájomnými kolíziami spúšťajúcimi rozsiahle tvorby hviezd. Výtrysky relativistických častíc poháňané obrími čiernymi dierami v centrách galaxií sú bežné, no v takomto rozsahu boli pozorované len u dvoch galaxií.

Veľké špirálové rádiové galaxie sú vzácne pravdepodobne preto, že plynné disky schopné vytvárať hviezdy, boli zničené početnými prudkými výtryskami počas niekoľkých kolízií s inými galaxiami. Najstaršie laloky boli pravdepodobne znovu osvetlené rázovými vlnami z rýchlo sa pohybujúcej látky padajúcej na kopu galaxií pri tom, ako kopa pokračovala v akumulovaní hmoty.

Hlavným kľúčom k rozlúšteniu histórie tejto galaxie bolo široké spektrum informácií, ktoré o nej máme. Z troch výtryskov galaxie Speca vyplýva, že buď je malá šanca ich pozorovať, alebo sa naozaj vyskytujú len vzácne. Vie sa, že rádiové laloky existujú relatívne krátko, no napr. s rádiovými ďalekohľadmi LOFAR (LOw Frequency ARray) bude možné odhaliť omnoho viacej zvyškov po dávnych výtryskoch. Speca je objav chýbajúceho článku a nájdenie viacerých galaxií podobných Speca je ďalší krok k pochopeniu celej problematiky.(zdroj:www.astronomynow.com)