Neobyčajný biely trpaslík

  • Marcel Škreka | 16 September 2009
    Stelárna astronómia
Umelcova predstava dvojhviezdneho systému bieleho trpaslíka (malá hviezda obklopená diskom) a HD 49798.
Pomocou vesmírneho ďalekohľadu XMM-Newton astronómovia zhotovili detailný snímok dvojhviezdy pozostávajúcej z bieleho trpaslíka a hviezdy HD 49798, ktorý by počas niekoľkých miliónov rokov mohol vybuchnúť ako supernova.

Objekt bol prvý krát zaznamenaný v roku 1997, keď astronómovia objavili röntgenové žiarenie vychádzajúce z okolia hviezdy HD 49798. Tento záhadný zdroj sledoval XMM-Newton, pričom objavil niekoľko zaujímavých vecí. Pokiaľ väčšina bielych trpaslíkov má veľkosť Zeme a hmotnosť 0,6 Ms (slnečných hmotností), v tomto prípade má teleso dvojnásobnú hmotnosť a polovičný priemer. Navyše rotuje raz za 13 sekúnd, čo je najrýchlejšie spomedzi dnes známych bielych trpaslíkov.

Astronómovia si myslia, že za neobvyklé vlastnosti bieleho trpaslíka môže "pojedanie" plynu zo sesterskej hviezdy. Jeho hmotnosť 1,3 Ms je blízko teóriou predpovedanej hranice 1,4 Ms, pri ktorej prekročení buď vybuchne ako supernova typu Ia, alebo skolabuje na mnohonásobne hustejší objekt - neutrónovú hviezdu.

Je to prvý krát, čo sa podarilo tak presne zmerať hmotnosť bieleho trpaslíka v tesnom binárnom systéme. Astronómovia budú túto dvojhviezdu sledovať aj naďalej za účelom rekonštrukcie jej minulého, ako aj budúceho vývoja. Už teraz je však jasné, že hviezda počas nasledujúcich niekoľkých miliónov rokov vybuchne. Na oblohe bude svietiť ako Mesiac v splne, bude teda viditeľná aj cez deň.(zdroj:www.astronomynow.com)