NEOWISE dokončila pátranie po asteroidoch a kométach

  • Marcel Škreka | 8 Február 2011
    Slnečná sústava
Sonda ukončila prehliadku asteroidov a komét, pričom objavila 20 komét a viac ako 33 000 asteroidov v Hlavnom páse (medzi Marsom a Jupiterom) a 134 NEO (blízkozemských objektov).

NEOWISE je pokračovanie sondy WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), ktorá začala pracovať pred 2 rokmi. V infračervenom svetle preskenovala celú oblohu až 1,5 krát. Zhotovila viac ako 2,7 milióna snímok, na ktorých sú objekty od vzdialených galaxií až po blízkozemské asteroidy.

Začiatkom októbra 2010 sa skončil hlavný program misie. Dôvodom bolo spotrebovanie chladiacej kvapaliny udržujúcej infračervené detektory v činnosti. Dve zo štyroch kamier však ostali funkčné a použiteľné k hľadaniu asteroidov. NASA sa preto rozhodla misiu predĺžiť. NEOWISE ako nazvali jej pokračovanie, trvala 4 mesiace. Jej hlavným cieľom bolo 1 krát preskenovať oblasť Hlavného pásu asteroidov a pátrať po doteraz neobjavených asteroidoch a kométach.

 

pia13457-640.jpg

Počas rok trvajúcej misie mapovala WISE v infračervenom svetle celú oblohu. Medzi mnohými typmi objektov je aj 20 komét.

Teraz po skončení misie bude sonda uvedená do hibernácie a ostane na polárnej dráhe okolo Zeme, kde bude pripravená pre prípadné ďalšie využitie.

Popri objavovaní asteroidov a komét, potvrdila aj existenciu už objavených telies. Počas jedného roka pozorovala 153 000 spomedzi 500 000 už známych asteroidov.

Infračervené snímky týchto telies nám prezradia viac o ich veľkosti a zložení. To umožní ich lepšie zatriedenie do jednotlivých skupín. 

Skombinovaním všetkých pozorovaní z WISE a NEOWISE bude možné po spracovaní objaviť potenciálne blízke hnedé trpaslíky (objekty s hmotnosťami medzi planétami a hviezdami).(zdroj:www.jpl.nasa.gov)