Nepokoj v hmotnej hviezdokope

  • Marcel Škreka | 11 Jún 2010
    Stelárna astronómia
Snímok NGC 3603 z ďalekohľadu HST. Mohutný hviezdny vietor vytvoril v plynovom oblaku veľkú bublinu.
Porovnaním dvoch snímok hmotnej hviezdokopy zhotovených v rozmedzí 10tich rokov, zmerali astronómovia nepatrné odchýlky v polohách stoviek mladých hviezd. Zo zmien polôh vyplýva, že sa pohybujú úplne neočakávane.

Centrálna hviezdokopa v oblasti tvorby hviezd zvanej NGC 3603 je jednou z najkompaktnejších hviezdokôp v Galaxii. Jej hmotnosť je 10 000 krát väčšia ako hmotnosť Slnka, no priemer má len 3 ly.

Meranie pohybov hviezd v 20 000 ly vzdialenej hviezdokope je extrémne zložité a spočíva v porovnaní snímok zhotovených s rozdielom mnohých rokov. Prvú zhotovil HST v júli 1997 kamerou WFPC2, druhú v septembri 2007 rovnakou kamerou. Po dvoch rokoch usilovnej práce astronómovia získali rozumné odhady pohybov hviezd.

Merania majú presnosť 27 milióntin uhlovej sekundy za rok. Tento malý uhol zodpovedá hrúbke ľudského vlasu pozorovaného zo vzdialenosti 800 km.

Vedci merali rýchlosti viac ako 700 hviezd rôznych hmotností a povrchových teplôt a zistili, že pohyby hviezd stále nie sú ustálené – ich rýchlosti nezávisia od hmotnosti a stále odrážajú podmienky z obdobia vzniku hviezdokopy spred milióna rokov.

Hviezdy vznikali v takmer rovnakom čase kolapsom medzihviezdneho oblaku plynu a prachu. Pre hmotné hviezdokopy ako je NGC 3603, prebehol tento proces relatívne rýchlo a zvyšky oblaku, ktoré neskondenzovali do hviezd, boli odviate mohutným hviezdnym vetrom. Niekedy gravitácia hviezdokopy nie je dostatočná na to, aby sa udržala pokope a rozpadne sa. Hmotnejšie hviezdokopy ostanú gravitačne viazané ako guľové hviezdokopy.

Je to po prvý krát, čo sa podarilo presne zmerať pohyby hviezd v tak kompaktnej a mladej hviezdokope. Výsledkom bude lepšie pochopenie formovania a evolúcie hviezdokôp.(zdroj:www.astronomynow.com)