Netradičná hviezda pripomína volské oko

  • Marcel Škreka | 14 Október 2011
    Stelárna astronómia
Žltá nadobria hviezda obklopená dvomi prachovými obálkami. obrázok: ESO/E. Lagadec.
Pomocou ďalekohľadu VLT na Európskom južnom observatóriu (ESO) nasnímali astronómovia vzácne sa vyskytujúcu hviezdu. Žltého nadobra, ako je vidieť na snímke, obklopujú 2 prachové obálky.

Obrázok bol zhotovený v strednom infračervenom pásme prístrojom VISIR. Pre podobnosť prachových vrstiev s rozbitým vajcom na panvici ho začali vedci prezývať volské oko.

Hoci bola táto hviezda objavená v roku 1976, len teraz po opravných meraniach jej vzdialenosti sa prišlo na to, že nie je málo hmotnou hviezdou, ale žltým nadobrom. Oproti pôvodne predpokladanej sa zvýšila jej vzdialenosť 4-násobne a svietivosť tým pádom 16-násobne. Vedcom bolo preto hneď jasné, že sa nejedná o bežnú hviezdu.

Nadobry patria do skupiny najsvietivejších hviezd a konkrétne tento, katalogizovaný ako IRAS 17163-3907, je 500 000 krát svietivejší a 1000 krát väčší ako Slnko. Ak by sme túto hviezdu umiestnili do stredu Slnečnej sústavy, siahala by takmer k dráhe Jupitera. Vnútorná prachová vrstva má polomer 6000 AU (vzdialeností Slnko - Zem) alebo, ak chceme, 1 svetelný mesiac.

Hviezdy tejto skupiny sa vyskytujú vzácne. Doteraz ich bolo objavených len niekoľko. Snímok IRAS 17163-3907 je najostrejším, aký sa zatiaľ v rámci danej skupiny podarilo získať. Žlté nadobri podliehajú častým nárazovým stratám hmoty, ktoré vidíme práve v podobe prachových prstencov. Sú bohaté na kyslík a ich hmotnosť je 4 krát väčšia ako hmotnosť Slnka. Časový rozdiel medzi vypudeniami oboch vrstiev je približne 400 rokov.

Pravdepodobne existuje aj tretia obálka nachádzajúca sa blízko hviezdy, ako aj viacero vonkajších, vzdialenejších od hviezdy, ktoré sa však do zorného poľa VISIRu nezmestili. Tým, že mali dlhší čas na rozptýlenie sa, budú ekvivalentne redšie. So zväčšujúcou sa  vzdialenosťou od hviezdy klesá aj ich teplota, a vysielajú preto žiarenie na dlhších vlnových dĺžkach, ako dokáže VISIR zachytiť.  

Hviezda začínajúca svoj život s 8 až 40 násobnou hmotnosťou ako Slnko, dopadne ako tento žltý nadobor. Pravdepodobne sa z neho stane Wolf-Rayetova (horúca a rýchlo rotujúca) hviezda. IRAS 17163-3907 ukončí svoj život mohutným výbuchom supernovy.(zdroj:www.astronomynow.com)
Ďalšie články z kategórie Stelárna astronómia
Spiaci obor
Marcel Škreka | 10 Máj 2024
Ako sa rodia modrí superobri
Valentín Korinek | 30 Apríl 2024
Extrémne prílivové vlny plazmy v dvojhviezde
Valentín Korinek | 13 September 2023

PORTÁL ASTRONOMICKÝCH INFORMÁCIÍ A ZAUJÍMAVOSTÍ

Pripravujú pracovníci Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - kultúrneho zariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja