“Nová“ metóda detekcie exoplanét

  • Marcel Škreka | 24 September 2010
    Exoplanéty
Umelcova predstava planéty prechádzajúcej popred materskú hviezdu.
Úplne nová metóda vyhľadávania exoplanét využívajúca spojenie dvoch už známych metód, priniesla svoje prvé ovocie v podobe objavu planéty s hmotnosťou 15 Zemí obiehajúcej hviezdu WASP-3.

Metódu časovania skombinovanú so zákrytovou (Transit Timing Variation - TTV) prvýkrát použil tím vedený Dr.Maciejewskym, zložený z astronómov z Nemecka, Bulharska a Poľska. Pomocou ďalekohľadov s priemerom zrkadiel 0,9 a 0,6 m pozorovali prechody obrej plynnej planéty WASP-3b popred jej materskú hviezdu v súhvezdí Lýra vzdialenú 730 ly. WASP-3b bola objavená v roku 2007, má hmotnosť dvoch Jupiterov a hviezdu obieha vo vzdialenosti 4,7 milióna km. Vedecký tím však našiel časové odchýlky v pravidelnosti zákrytov poukazujúcich na gravitačný vplyv inej planéty s hmotnosťou Uránu (15 Zemí), obežnou dobou 3,75 dňa a vzdialenosťou 7,58 milióna km (1/20 AU) od hviezdy. Táto druhá planéta dostala názov WASP-3c.

Táto kombinovaná metóda je natoľko citlivá, že by mohla zmerať minútové odchýlky od presného času prechodu plynného obra popred disk hviezdy spôsobené planétou hmotnosti Zeme v približne rovnakej vzdialenosti ako je WASP-3c. Menej hmotná planéta vytvára detegovateľnú odchýlku obzvlášť ak je v orbitálnej rezonancii s hmotnejšou, t.j. ak sú ich obežné periódy v pomere malých celých čísel. Čím je planéta vytvárajúca výchylky hmotnejšia, tým ďalej sa môže od tranzitujúcej planéty nachádzať.

egzo.jpg

Schéma dráh oboch planét pri hviezde WASP-3.


Hoci sa táto metóda dá použiť len v sústavách, kde už bola objavená planéta vytvárajúca zákryty, je jasné, že Keplerov ďalekohľad už nie je jediným prístrojom schopným objaviť planéty s hmotnosťou Zeme. Zaujímavé je, že podobná metóda bola navrhnutá k objavovaniu veľkých mesiacov už známych tranzitujúcich exoplanét.(zdroj:www.astronomynow.com)