Novonájdený mesiačik ako možný zdroj Saturnovho prstenca G

  • Marcel Škreka | 12 Marec 2009
    Slnečná sústava
Tieto 3 obrázky zo sondy Cassini nasnímané 10 min po sebe ukazujú dráhu novo objaveného mesiačika v prstenci G
Sonda Cassini našla vnútri Saturnovho prstenca G sotva badateľný mesiačik. Vedci veria, že práve on je hlavným zdrojom materiálu dopĺňajúceho prstenec G.

Prstenec G bol doteraz známy ako prachový prstenec bez známeho sprievodného mesiaca. Objav mesiačika umožňuje vysvetliť existenciu tohto doteraz záhadného prstenca.

Saturnove prstence boli pomenovávané v poradí ich objavovania. Smerom od planéty nasledujú v poradí: D, C, B, A, F, G a E. Prstenec G je teda jedným z vonkajších difúznych prstencov.

V rámci prstenca G je relatívne jasný, len 250 km široký oblúk ťahajúci sa 150 000 km (1/6 celkovej dĺžky prstenca). Mesiačik sa pohybuje vnútri tohto oblúka. Podľa predchádzajúcich meraní zameraných na plazmu a prach v oblúku vyplýva, že tento čiastočný prstenec môže pozostávať z relatívne veľkých ľadových čiastočiek nachádzajúcich sa vnútri oblúka.

Mesiačik je príliš malý na to, aby bol rozlíšiteľný na kamerách Cassini, takže jeho priemer nemôže byť zmeraný priamo. Ten sa odhaduje porovnávaním jeho jasnosti s iným Saturnovým mesiačikom Pallene na 0,5 km.

Vedci objavili, že dráha mesiačika je rušená iným, väčším mesiacom Mimasom, ktorý súčasne udržiava jasnejšiu časť prstenca pohromade.

Týmto sa počet prstencov s oblúkmi a drobnými mesiačikmi objavenými sondou Cassini zvyšuje na 3. Mesiačik nemusí byť však v prstenci G osamotený. Predchádzajúce merania inými prístrojmi sondy dokazujú existenciu množstva častíc o rozmeroch 1 až 100 m. Nárazy meteoroidov do týchto častíc a kolízie medzi nimi produkujú prach vytvárajúci oblúk.

Vedci očakávajú, že tento objav im pomôže lepšie porozumieť, ako sa takéto oblúky formujú a interagujú s mesiačikmi. Na začiatku budúceho roka sa sonda k mesiačiku priblíži znova.(zdroj:www.nasa.gov)