Novovzniknuté hviezdy formujú svoje galaxie

  • Valentín Korinek | 9 Máj 2023
    Galaxie a hlboký vesmír
Nová snímka vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba, na ktorej je špirálová galaxia NGC 628, odhaľuje oblaky plynu a prachu vyplnené tmavými miestami (dutinami). Predpokladá sa, že tieto dutiny sú v plynno-prachových mračnách tvorené žiarením z mladých masívnych hviezd a supernov. (NASA, ESA, CSA, Judy Schmidt ( CC BY 2.0 ))
Ostré infračervené oči JWST odhaľujú úžasné nové detaily neviditeľné pre staršie observatóriá.

Viacero galaxií vykresľujú zložité detaily na nových snímkach z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. Ostré infračervené oči JWST odhaľujú, ako novovzniknuté hviezdy formujú svoje okolie, čo naznačuje, že hviezdy a galaxie sa vyvíjajú spolu.

Pred spustením JWST v decembri 2021 astronómka Leeová a jej kolegovia vybrali 19 galaxií, o ktorých predpokladali, že pozorovaním pomocou JWST by mohli odhaliť nové podrobnosti o životných cykloch hviezd. Tieto galaxie sú relatívne blízko, do 65 miliónov svetelných rokov od Mliečnej cesty a všetky majú rôzne typy špirálových štruktúr. No pozorovania s inými ďalekohľadmi priniesli len pohľad na časti galaxií, ktoré vyzerali vždy jednotvárne a bez nejakých detailov.

S Webbovým ďalekohľadom pozorujeme štruktúru až do tých najmenších detailov. Po prvýkrát tak môžeme pozorovať najmladšie miesta vzniku hviezd v mnohých z takýchto galaxií.

Na nových snímkach sú galaxie posiate tmavými dutinami uprostred žiariacich vlákien plynu a prachu. Porovnanie so snímkami Hubbleovho vesmírneho teleskopu ukazuje, že tieto dutiny sú bubliny vytvarované z plynu a prachu, vysokoenergetickým žiarením novovzniknutých hviezd v ich strede.

Po tom, čo najhmotnejšia z takýchto hviezd dosiahne koniec svojho života a exploduje, vytláča do priestoru plyn ešte intenzívnejšie. V niektorých väčších bublinách sú na ich okrajoch menšie bubliny, čo by mohlo naznačovať miesta, kde takýto plyn vytláčaný umierajúcimi hviezdami začne vytvárať nové hviezdy.

Porovnanie týchto procesov v rôznych typoch špirálových galaxií pomôže astronómom pochopiť, ako tvary a vlastnosti galaxií ovplyvňujú životné cykly ich hviezd a ako galaxie rastú a menia sa s ich hviezdnymi obyvateľmi.


(zdroj:www.sciencenews.org)

Galéria obrázkov k článku

Astronómovia používajú JWST na štúdium niekoľkých galaxií s rôznymi typmi špirálových štruktúr, aby porovnali, ako sa tvoria ich hviezdy. NGC 1365 (na obrázku) má vo svojom jadre jasné pásy spájajúce jej špirálové ramená. JWST detegoval horúci prach v strede tejto galaxie, ktorý nebol pri predchádzajúcich pozorovaniach inými prístrojmi pozorovateľný. (Veda: NASA, ESA, CSA, Janice Lee/NOIRLab; Spracovanie obrazu: Alyssa Pagan/STScI)