Nový pohľad na vývoj špirálových galaxií

  • Marcel Škreka | 5 November 2012
    Galaxie a hlboký vesmír
Graf zobrazuje podiel galaxií už usporiadaných do špirál. Percentuálna hodnota nad každou krivkou vyjadruje priemernú hmotnosť galaxií vzhľadom k našej Galaxii. Zjavná je tendencia zvyšujúceho sa podielu galaxií usporiadaných do špirál s časom približujúcim sa súčasnosti. Pre každé obdobie platí, že najviac usporiadané sú najhmotnejšie galaxie. Kredit: NASA's Goddard Space Flight Center
Prieskum niekoľkých stovák galaxií uskutočnený ďalekohľadmi Keck I a II a HST odhalil nové podrobnosti o vývoji galaxií.

Astronómovia si mysleli, že špirálové galaxie v blízkom vesmíre sa vyvinuli do svojej dnešnej podoby približne pred 8 miliardami rokov a odvtedy sa vyvíjali len minimálne. Pozorovania však ukázali opak, teda že galaxie sa počas tohto obdobia neustále menili.

Dnes majú galaxie v ktorých prebieha tvorba hviezd tvar špirál (podobne ako naša Galaxia), v ktorých rotácia dominuje nad inými vnútornými pohybmi v galaxii. Najvzdialenejšie galaxie skúmané v tejto vzorke sa navzájom výrazne líšia a ich vnútorný pohyb je značne neorganizovaný. Zjavný je plynulý prechod k väčšej usporiadanosti smerom k súčasnosti. Rušivé pohyby postupne miznú a rotačná rýchlosť galaxií narastá, pričom galaxie sa postupne usporadúvajú do špirál.

Modrá farba skúmaných galaxií naznačuje, že tu stále prebieha tvorba hviezd. Pohyby v nich sú menej chaotické a rotačná rýchlosť smerom k prítomnosti neustále narastá. Platí to pre galaxie všetkých hmotností, no hmotnejšie vždy vykazujú najväčšiu usporiadanosť.

Z predchádzajúcich výskumov boli iné ako špirálové galaxie vylúčené. Preto z týchto výskumov vyplynulo, že galaxie sa posledných 8 miliárd rokov takmer nevyvíjali.

V novej štúdii sa preto vedci zamerali na všetky galaxie, ktorých emisné spektrálne čiary sú dostatočne výrazné k určeniu vnútorného pohybu v daných galaxiách. Pozorovania boli vykonané Keckovými ďalekohľadmi, hlavne prístrojom DEIMOS na ďalekohľade Keck II. Emisné čiary sú vysielané plynom v galaxiách a pomocou nich sa dá zistiť vzdialenosť a pohyb v galaxiách.

Tím študoval vzorku 544 modrých galaxií nachádzajúcich sa vo vzdialenostiach 2 až 8 miliárd ly. Ich hmotnosti sa pohybovali od 0,3% po 100% hmotnosti našej Galaxie.

Naša Galaxia musela prejsť rovnakým vývojom až do dnešnej podoby počas obdobia, keď sa vyvíjala aj slnečná sústava.

V uplynulých 8 miliardách rokov sa počet zrážok galaxií výrazne znížil, s čím súvisí aj pokles prírastku nových hviezd a výbuchov supernov. Vedci uvažujú, že práve tieto faktory ovplyvnili evolúciu galaxií.(zdroj:keckobservatory.org)