Objav rozširujúci definíciu života

  • Marcel Škreka | 20 Január 2011
    Slnečná sústava
jazero Mono Lake
V nehostinnom prostredí jazera Mono Lake v Kalifornii objavili vedci mikroorganizmy schopné žiť v  prostredí obsahujúcom jedovatý arzén. Objav otvára možnosti pre život hocikde v Slnečnej sústave.

Definícia života sa tak nečakane rozšírila. Pri hľadaní známok života musíme uvažovať v širšom spektre možností ako doteraz.

Mono Lake je známe značne slanou a zásaditou vodou. Je 2,5 krát slanšia a 80 krát zásaditejšia ako oceány a obsahuje vysoké množstvo prírodného arzénu. Tieto výnimočné vlastnosti vyplývajú z absencie prítokov počas 50tich rokov. Voda opúšťa jazero len prostredníctvom vyparovania.

Všetky známe formy života na Zemi pozostávajú zo šiestich základných prvkov: vodíka, uhlíka, dusíka, kyslíka, síry a fosforu. Fosfor je zložkou DNA a RNA, prenášajúcich genetické informácie. U týchto mikroorganizmov však rolu fosforu nahradil arzén, ktorý je pre  väčšinu živých organizmov škodlivý. 

Je známe, že niektoré mikróby môžu dýchať arzén, no toto je niečo nové: mikróby používajúce arzén ako stavebnú látku pre svoje telá. Ak sa niečo tak neočakávané deje na Zemi, ako môže vyzerať život inde vo vesmíre.

Tento nový druh mikróbov, označený GFAJ-1, je jeden z mnohých, ktoré vedci odobrali z jazera a skúmali v laboratóriu. Tam dostávali výživu v podobe cukrov a vitamínov, ktoré boli zbavené fosforečnanov. Namiesto toho do nej pridali As a zistili, že mikróby pokračujú v raste začleňujúc arzén do svojej DNA.

ars_phos.jpg

mikróby GFAJ-1 rastúce v prostredí s obsahom As (vľavo) a P (vpravo)

Myšlienky o organizmoch s odlišnou biochémiou sú známe zo sci-fi. Až doteraz bola životná forma využívajúca arzén len teóriou.

Z výskumu však nevyplýva, že by sme teraz mali hľadať mimozemský život na báze arzénu. Znamená to, že život je oveľa prispôsobivejší, ako sme si mysleli.(zdroj:www.astronomynow.com)