Objavená stredne hmotná čierna diera

  • Marcel Škreka | 10 Apríl 2020
    Galaxie a hlboký vesmír
Umelcova predstava zobrazuje špirálovú dráhu látky z hviezdy roztrhanej gravitáciou stredne hmotnej čiernej diery. obrázok: NASA, ESA, D. Player (STSciI)

Skúmaním miesta predpokladaného slapového roztrhania hviezdy gravitáciou hmotnej čiernej diery objavili astronómovia zatiaľ najlepší dôkaz existencie stredne hmotnej čiernej diery – dlho hľadaného chýbajúceho prepojenia hviezdnych čiernych dier a supermasívnych čiernych dier nachádzajúcich sa v jadrách galaxií.
Táto čierna diera má hmotnosť približne 50000 násobok hmotnosti Slnka. Je to mnohonásobne viac, ako by sme očakávali pri vzniku čiernej diery po výbuchu supernovy, no rovnako mnohonásobne menej v porovnaní so supermasívnymi čiernymi dierami.

Rontgenové vesmírne ďalekohľady Chandra a XMM zaznamenali v roku 2006 silný záblesk. Vedci mu priebežne priradili označenie 3XMM J215022.4−055108, no neboli schopní rozlíšiť, či sa tento záblesk udial v našej Galaxii, alebo mimo nej.

Keď sa na danú oblasť zameral Hubbleov vesmírny ďalekohľad, zistilo sa, že záblesk sa udial v hviezdokope nachádzajúcej sa na okraji vzdialenej galaxie. Hviezdokopa môže byť pozostatkom po trpasličej galaxii, ktorá bola obraná o hviezdy gravitačnou interakciou s hmotnejšou galaxiou. Hmotnosť 3XMM J215022.4−055108 bola odhadnutá na základe pozorovaní svietivosti a spektra záblesku, ktorý prebiehal rovnako ako pri akrečnom procese nabaľovania látky čiernou dierou.

Stredne hmotné čierne diery sa hľadajú veľmi ťažko a je preto podstatné pozorne uvážiť a vylúčiť iné vysvetlenia pre každého kandidáta na takýto objekt.


(zdroj:astronomynow.com)