Objavený tretí najbližší "hviezdny" systém

  • Marcel Škreka | 15 Marec 2013
    Stelárna astronómia
WISE J104915.57-531906 je v strede väčšieho obrázku zhotoveného satelitom WISE. Najprv sa zdalo, že je to jeden objekt, no ostrejšia snímka ďalekohľadu Geminy odhalila, že sa jedná o 2 telesá. Kredit: NASA/JPL/Gemini Observatory/AURA/NSF
Satelit WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) objavil pár hnedých trpaslíkov, ktorý sa svojou vzdialenosťou stal tretím najbližším systémom k Slnku.

Vzdialenosť páru len 6,5 ly z neho robí vynikajúci objekt k pátraniu po extrasolárnych planétach. O 3 ly tak prekonal doterajšieho držiteľa rekordu medzi hnedými trpaslíkmi UGPS J072227.51-054031.2.

Binárny hnedý trpaslík nachádzajúci sa v južnom súhvezdí Plachty dostal označenie WISE J104915.57-531906, lebo bol objavený v rámci infračervenej prehliadky oblohy WISE. Je len o 0,5 ly vzdialenejší ako druhá najbližšia Barnardova hviezda objavená v roku 1916. Vzdialenosť najbližšieho hviezdneho systému, dvojhviezdy Alfa Centauri (4,4 ly), bola zistená v roku 1839 a slabší sprievodca tejto dvojhviezdy Proxima Centauri (4,2 ly) bol objavený v roku 1917.

Jedným z hlavných cieľov, ktoré sa od prehliadky WISE očakávali, bolo pátranie po najbližších hviezdach. WISE J1049-5319 je spomedzi všetkých systémov doteraz nájdených v dátach WISE najbližší. Jeho skúmanie najväčšími ďalekohľadmi ako Geminy a plánovaným vesmírnym ďalekohľadom James Webb Space Telescope, nám umožní ešte lepšie spoznať tieto zaujímavé telesá, akými hnedé trpaslíky nepochybne sú.

WISE vykonala kompletnú infračervenú prehliadku oblohy a to dokonca dvakrát. Ukončená bola v roku 2011 a dáta z nej boli sprístupnené verejnosti. Projekt zvaný "AllWISE", ktorý kombinuje údaje z oboch prehliadok oblohy, umožní systematické hľadanie blízkych, rýchlo sa pohybujúcich hviezd a odhalí najslabšie objekty vzdialeného vesmíru. Tieto dáta budú k dispozícii koncom tohto roka.

 (zdroj:www.nasa.gov)