Obrie čierne diery a galaxie sa vyvíjajú spoločne

  • Marcel Škreka | 11 Február 2009
    Galaxie a hlboký vesmír
Pomocou pozemských aj vesmírnych ďalekohľadov astronómovia odhalili nový dôkaz o spoločnom vývoji najhmotnejších galaxií a obrích čiernych dier nachádzajúcich sa v ich centrách.

Už dlhšie je známe, že galaxie - zoskupenia obrovského počtu hviezd - rastú do rozľahlých metropolí zlučovaním a zrážkami s inými galaxiami. Najväčšie galaxie vo vesmíre obsahujú bilióny hviezd a vo svojich stredoch živia nekonečne husté čierne diery. Dnes prevládajúca teória vraví, že po kolízii galaxií sa ich čierne diery stretnú a začnú obiehať spoločné ťažisko. Fungujú ako gravitačný mixér, ktorý vyvrhne hviezdy z ich okolia do okrajových častí novovzniknutej galaxie. Pár čiernych dier sa postupne usadí v centre galaxie, kde je po ich gravitačnej asistencii nedostatok hviezd.

Vedci sa zamerali na pozorovanie výsledného úbytku svetla z centier 27 eliptických galaxií v súhvezdí Panna, ktoré nazvali "svetelný deficit". Predchádzajúce práce zamerané na tento problém ukázali, že najväčšie galaxie obsahujú najhmotnejšie čierne diery. Preto by bolo skôr logické predpokladať, že taká mohutná gravitácia naženie všetky hviezdy do malej hustej hviezdokopy v jej centre. Pozorovania ale odhalili úplný opak - najväčšie galaxie majú rozľahlé poloprázdne centrá. Vedcov preto napozorované údaje dosť prekvapili.

Astronómovia uskutočnili presné merania počtu hviezd v rôznych vzdialenostiach od centier galaxií, čo im umožnilo spočítať chýbajúcu hmotnosť. To, čo našli, bola priama súvislosť medzi chýbajúcou hmotou a nameranou hmotnosťou centrálnych čiernych dier. Zistené boli aj rýchlosti hviezd uháňajúcich od centra galaxie, ktoré taktiež priamo súvisia s gravitáciou obrej čiernej diery. Z nových pozorovaní teda vyplýva. že čierne diery kontrolujú formovanie galaxií prinajmenšom v ich centrách.

Pozorovania nakoniec odhalili stopy zlučujúceho sa páru čiernych dier a dodávajú vierohodnosť teórii, že najväčšie galaxie sa formujú splynutím menších. Zlúčením čiernych dier vznikne jedna hmotnejšia v centre novovzniknutej galaxie. Takto  postupne zvyšuje svoju hmotnosť a vzniká obria čierna diera s hmotnosťou mnoho miliónov slnečných hmotností. S veľkou pravdepodobnosťou vznikla rovnako aj obria čierna diera v centre našej Galaxie, ktorej hmotnosť sa odhaduje na 4 milióny hmotností Slnka(zdroj:astronomynow.com)