Omega Centauri – dynamická hviezdokopa

  • Marcel Škreka | 8 November 2010
    Stelárna astronómia
Guľová hviezdokopa Omega Centauri zaujíma astronómov už od čias Ptolemaia, ktorý ju pred 2000 rokmi zahrnul do svojho katalógu. Ptolemaios si však myslel, že sa jedná o hviezdu. Omega Centauri je v skutočnosti tesné zoskupenie takmer 10 miliónov hviezd obiehajúcich spoločné ťažisko.

Hviezdy sú v hviezdokope tak nahustené, že jednotlivé hviezdy v centre hviezdokopy dokázal rozlíšiť až ďalekohľad HST. Ostrosť „zraku“ HST je taká vysoká, že dokáže zmerať aj pohyb týchto hviezd v relatívne krátkom časovom období.

Porovnaním archívnych snímok zhotovených ďalekohľadom HST počas rokov 2002 až 2006, vznikli dodnes najpresnejšie merania pohybov 100 000 členov hviezdokopy. Ďalekohľad na Zemi by rovnakú presnosť v meraní pohybov hviezd dosiahol až po 50 ročnom pozorovaní.

Na základe týchto štvorročných pozorovaní astronómovia nasimulovali pohyby hviezd počas nasledujúcich 10 000 rokov.

hs-2010-28-a-web_print.jpg

Snímok centrálnej časti guľovej hviezdokopy Omega Centauri. Smery rýchlostí hviezd sú rozložené nerovnomerne. Spodná časť obrázku (označená výrezom v hornej časti) zobrazuje pohyb hviezd v nasledujúcich 600 rokoch. Každý bod reprezentuje zmenu polohy za 30 rokov.

Presné merania pohybov hviezd v hviezdokope pomôžu astronómom lepšie porozumieť vývoju zoskupovania hviezd v ranom vesmíre a zistiť, či sa v jadre hviezdokopy skrýva stredne hmotná čierna diera (asi 10 000 krát hmotnejšia ako Slnko).

Na jednotlivé hviezdy bola Omega Centauri rozlíšená až v roku 1867. Je najväčšou a najjasnejšou z približne 150 guľových hviezdokôp nachádzajúcich sa v našej Galaxii. Ako jednu z mála ju môžeme pozorovať aj voľným okom v južnom súhvezdí Centaurus.(zdroj:hubblesite.org)