Opaľujúce sa asteroidy

  • Marcel Škreka | 28 Apríl 2009
    Slnečná sústava
Nie len naša koža je vystavená slnečnému žiareniu a opotrebováva sa vekom. Povrch asteroidov takisto nedokáže odolať Slnku a pod jeho vplyvom rýchlo mení svoje vlastnosti.

Samozrejme, časy vystavenia Slnku sa u človeka a asteroidu značne líšia. Badateľné zmeny sa na asteroide prejavia asi po 1 milióne rokov, čo je ale v porovnaní s vekom Slnečnej sústavy (4,6 miliárd rokov) veľmi krátka doba. Slnko teda asteroidy opáli veľmi rýchlo, no nie prostredníctvom UV žiarenia, ale slnečného vetra.

Je už dlho známe, že povrch asteroidov v dôsledku kozmického žiarenia sčervenáva, no  prebiehajúce procesy nesúhlasili s im prislúchajúcimi časovými škálami.

Vďaka novým pozorovaniam ďalekohľadmi NTT a VLT začínajú vedci túto záhadu odhaľovať. Sledovali povrch asteroidov odhalený po zrážke s iným asteroidom a zistili, že asteroid zmenil farbu za menej ako milión rokov.

Rýchlo sa pohybujúce nabité častice slnečného vetra ničia povrch asteroidu zarážajúcou rýchlosťou. Interagujú s materiálom na povrchu, vytvárajúc tak látky s inou farbou a inými vlastnosťami.

Skúmaním rôznych rodín asteroidov sa zistilo, že ich povrchové zloženie ovplyvňuje rýchlosť sčervenávania povrchu. Z pozorovaní tiež vyplýva, že zrážky nie sú hlavným zdrojom čerstvého materiálu na povrchoch blízkozemských asteroidov. Spôsobujú ich skôr gravitačné interakcie so Zemou - "asteroidotrasenia".


Tento výskum umožní astronómom lepšie pochopiť súvis medzi sfarbením povrchu asteroidu a jeho históriou.(zdroj:astronomynow.com)