Organické molekuly v medzihviezdnom prostredí ako možný zdroj života vo vesmíre

  • Marcel Škreka | 21 Apríl 2009
    Stelárna astronómia

V medzihviezdnom oblaku plynu a prachu bohatom na mnoho druhov molekúl boli objavené 2 zložité molekuly, ktoré od aminokyselín delí už len krôčik.

V oblaku Sagittarius B2 ležiacom vo vzdialenosti len 400 ly od centra Galaxie, objavili vedci etyl ester kyseliny mravčej a n-propyl kyanid. V oblaku neustále prebieha tvorba hviezd a z  plynu a prachu v ňom obsiahnutom by mohlo vzniknúť až 3 milióny Sĺnk.

Objav týchto molekúl, ktoré sú zatiaľ najzložitejšie, aké boli v medzihviezdnom prostredí nájdené, nebol vôbec ľahký. Čím je molekula väčšia, tým ťažšie sa deteguje, lebo žiarenie z nej je v rámci spektra roztrúsené vo viacerých emisných čiarach. Objav bol uskutočnený pomocou 30m rádiového ďalekohľadu IRAM v Španielsku.

Vedci dúfajú, že sa im podarí objaviť aj jednoduché aminokyseliny ako napr. glycín. Podľa počítačových simulácií sa zložitejšie molekuly vytvárajú skôr postupným pripájaním jednoduchých častí k zložitejším ako kocky lega, ako hromadným naviazaním na jadro, ktorým môže byť prachové zrnko. 

Veľkosť molekúl vznikajúcich takýmto procesom nie je nijak obmedzená, takže môžu vznikať dokonca omnoho zložitejšie organické molekuly. Otázne ostáva, či ich dokážeme detegovať.

Prípadný objav kompletných aminokyselín v medzihviezdnom prostredí by mal hlboký dosah na teóriu o vzniku života na Zemi. Základné organické látky potrebné pre život by tak mohli vznikať dávno pred jeho objavením na planétach.(zdroj:astronomynow.com)
Ďalšie články z kategórie Stelárna astronómia
Spiaci obor
Marcel Škreka | 10 Máj 2024
Ako sa rodia modrí superobri
Valentín Korinek | 30 Apríl 2024
Extrémne prílivové vlny plazmy v dvojhviezde
Valentín Korinek | 13 September 2023

PORTÁL ASTRONOMICKÝCH INFORMÁCIÍ A ZAUJÍMAVOSTÍ

Pripravujú pracovníci Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - kultúrneho zariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja