Park tmavej oblohy Poloniny

  • Tomáš Dobrovodský | 17 Január 2011
    Praktická astronómia
Aj Slovensko má po vzore okolitých štátov (Česka, Polska a Maďarska) od decembra minulého roka územie, kde je cielene chránená tmavá nočná obloha. 3. decembra 2010 o 12:00 h bol v Eurohoteli Vihorlat v Snine, pod záštitou primátora mesta Snina Ing. Štefana Milovčíka a pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010, vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny.

Vyhlásenie sa uskutočnilo podpísaním memoranda šiestich partnerských organizácii:

Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied
Správy NP Poloniny
Slovenského zväzu astronómov amatérov
Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

S vyhlásením parku písomne súhlasili starostovia obcí, nachádzajúcich sa na vytýčenom území Parku tmavej oblohy Poloniny mimo územia NP Poloniny a jeho ochranného pásma (Kolonica, Ladomírov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová).

Park s rozlohou niečo vyše 485 km2 vzniká s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením.

V súčasnosti existuje na svete vyše 20 rezervácií tmavej oblohy, väčšinou v Kanade a USA. Už samotná existencia takýchto chránených území svedčí o tom, že sa k ohrozeným častiam životného prostredia pripojila tma. Je to veľmi dôležitá časť životného prostredia napriek tomu, že si to verejnosť uvedomuje len veľmi nedostatočne.
Územie Polonín je najtmavším miestom na Slovensku, kde je nočná obloha zachovaná vo svojej prírodnej podobe. Podobných miest je v civilizovanom svete už veľmi málo. Priemerný jas oblohy v parku je 21,5 mag/arcsec2. V závislosti od miesta a atmosférických podmienok sa pohybuje medzi 21,3 - 21,7 mag/arcsec2. Vzhľad oblohy zodpovedá stupňu 2 - 3 na Bortleho stupnici tmavosti oblohy. Za dobrých podmienok vidno (v Európe už výnimočne viditeľné) objekty a úkazy typické pre prírodnú oblohu ako sú zodiakálne svetlo, pás a protisvit. Medzná hviezdna veľkosť najslabších hviezd viditeľných bez ďalekohľadu býva 7,4 mag. Na území parku sa medzi obcami Kolonica a Ladomírov nachádza aj Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.

Mapa Parku tmavej oblohy Poloniny

Park tmavej oblohy Poloniny sa nachádza na území Národného parku Poloniny (a v jeho okolí). Je to náš najvýchodnejší národný park s pôvodnými rozľahlými jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová, ktoré sú od roku 2007 zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Okrem iného má aj výnimočne malú hustotu osídlenia (9 obyvateľov na km2). Zároveň je to najmenej navštevovaný národný park na Slovensku, preto je vplyv človeka na životné prostredie minimálny. Vďaka prirodzenej nočnej tme sú nočné biorytmy všetkých živých organizmov v tejto oblasti najmenej narušené. Aj toto sú dôvody, prečo je na jeho území mimoriadna koncentrácia endemických a ohrozených druhov rastlín, húb a živočíchov.

Vyhlásenie Parku tmavej oblohy Poloniny je významným krokom k plánovanému vytvoreniu veľkého parku tmavej oblohy Východné Karpaty, ktorý by sa mal rozprestierať na území troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny.(zdroj:SZAA)