Pestrá geologická minulosť Marsu

  • Marcel Škreka | 11 Júl 2012
    Slnečná sústava
Pohľad na oblasť Melas Dorsa
Sonda Mars Express skúmala oblasť južne od kaňonu Valles Marineris, ktorá je bohatá na mnoho tektonických a impaktných štruktúr.
 
Mars Express nasmeroval svoju kameru na oblasť Melas Dorsa, vulkanickú vysočinu nachádzajúcu sa 250 km južne od Melas Chasma. Samotná Melas Chasma je súčasťou systému údolí kaňonu Valles Marineris.

Na snímke sa nachádzajú zvrásnené chrbty, niekoľko zvláštne prekrížených zlomov a eliptický kráter obklopený vyvrhnutým tekuto vyzerajúcim materiálom v tvare motýľa.

Eliptické krátery ako aj tento 16 km široký kráter vznikajú pri veľmi šikmom dopade asteroidu alebo kométy na povrch planéty.

Solis_MelasDorsa_L.jpg

Topografia Melas Dorsa

Vedci navrhli, že tekuto vyzerajúci vyvrhnutý materiál poukazuje na prítomnosť podpovrchového ľadu, ktorý sa pri náraze telesa roztopil. Následné impakty vytvorili množstvo menších kráterov vo vrstve vyvrhnutej hmoty.

V hornej časti obrázka nájdeme okraj ďalšieho veľkého krátera, ktorý bol v minulosti takmer úplne pochovaný vulkanickým prachom a popolom. Tento fakt takmer znemožňuje jeho ďalší výskum. V strede krátera sú viditeľné koncentrické usadeniny, ktoré môžu niečo napovedať o zložení vulkanického prachu.

zoomedcrater_L.jpg
Kráter pochovaný v sopečných usadeninách

Na snímku je viditeľných aj niekoľko zvrásnených chrbtov, ktoré vznikajú ako odozva na horizontálne pôsobiace sily v kôre planéty.

Naľavo sú chrbty rozdvojené zlomami vytvorenými v neskoršom období. To len  zvýrazňuje rozdielne tektonické obdobia, ktoré vyformovali túto oblasť.

ctxt-Solis_MelasDorsa_L.jpg

Melas Dorsa so širším okolím(zdroj:www.esa.int)