Planéta okrádaná vlastnou hviezdou

  • Marcel Škreka | 12 Marec 2010
    Exoplanéty
umelecká predstava planéty WASP 12b a jej materskej hviezdy
Atmosféra obrej plynnej planéty je pomaly gravitačne odsávaná jej materskou hviezdou. Planéta WASP 12b bola objavená pomocou zákrytovej metódy v rámci prehliadky SuperWASP. Nachádza sa vo vzdialenosti 600 ly v súhvezdí Povozník.

Hviezda WASP 12 je hmotnosťou a veľkosťou porovnateľná so Slnkom, no planéta WASP 12b je na to na čo sme zvyknutý v rámci Slnečnej sústavy značne výstredná.

S hmotnosťou o 40% vyššou ako Jupiter obieha planéta 75 krát bližšie k materskej hviezde ako Zem. Jeden obeh jej pritom trvá len 26 hodín. Takisto má nezvyčajnú výstrednosť dráhy na planétu s tak krátkou periódou obehu. Planéty na tesných dráhach majú obyčajne kruhové dráhy. Vedci predpokladajú, že WASP 12b sa bude pomaly po špirále približovať k hviezde a približne o 10 miliónov rokov ňou bude definitívne zničená.

Pre blízkosť k hviezde je jednou z najteplejších známych planét. Povrchová teplota presahuje 2000°C a ohromné slapové sily deformujú jej povrch. Tie sú zodpovedné aj za únik hmoty z atmosféry, ktorá vytvára okolo hviezdy disk a špirálovite na ňu padá. Hmota je vysávaná rýchlosťou približne 3/1000 hmotnosti Mesiaca (1/10 000 000 hmotnosti Jupitera) ročne.

Pre pochopenie procesov ovplyvňujúcich evolúciu podobných planét, je potrebné skúmať interakcie v takomto systéme. Bolo by zaujímavé sledovať, čo sa stane z planéty po odsatí takmer celej atmosféry, či bude vulkanicky aktívna ako iné už objavené Zemi podobné planéty. Planéta Corot 7b objavená minulý rok s priemerom o málo väčšom ako Zem a 20 hodinovou periódou obieha svoju hviezdu podobne po veľmi tesnej dráhe. Pri povrchovej teplote v rozmedzí 1000 a 1500°C jej povrch pravdepodobne pokrývajú rieky lávy. Bude zaujímavé sledovať ako sa obe planéty vyvíjajú.(zdroj:www.astronomynow.com)