Planéta pri Alfe Centauri

  • Marcel Škreka | 17 Október 2012
    Exoplanéty
Umelcova predstava planéty pri hviezde Alfa Centauri B. Kredit: ESO/L. Calçada
Európski astronómovia ohlásili objav planéty s hmotnosťou Zeme obiehajúcej najbližší hviezdny systém Alfa Centauri. Je najmenej hmotnou známou planétou obiehajúcou Slnku podobnú hviezdu. K objavu napomohol prístroj HARPS umiestnený na 3,6 m ďalekohľade na ESO (Európske južné observatórium) na vrchu La Silla v Čile.

Alfa Centauri je jednou z najjasnejších hviezd južnej oblohy, vzdialenou len 4,3 ly (svetelného roka).  Je to trojhviezda pozostávajúca s dvojice Slnku podobných hviezd Alfa Centauri A a B, obiehajúcich okolo seba raz za 80 rokov v podobnej vzdialenosti ako obieha Saturn od Slnka. Treťou zložkou je známa Proxima Centauri, vzdialená od tejto dvojice 0,2 ly. Po možnej planéte pri Alfe Centauri pátrali astronómovia už v 19. storočí, no podarilo sa im to až teraz. Pri tomto objave narazili súčasné prístroje na hranice svojich možností.

Planéta bola nájdená metódou radiálnych rýchlostí. Rýchlosť pohybu hviezdy okolo spoločného ťažiska s planétou je 1,8 km/h (0,5 m/s), čo je približne rýchlosť plaziaceho sa dieťaťa. Je to zatiaľ najväčšia presnosť, akú sa pomocou tejto metódy podarilo dosiahnuť.

Alfa Centauri B je len o 9% menej hmotná ako Slnko. Planéta len o málo hmotnejšia ako Zem obieha hviezdu raz za 3,2 dňa vo vzdialenosti len 6 milión km, teda asi 10 krát bližšie ako Merkúr okolo Slnka. V tak malej vzdialenosti od materskej hviezdy musia na povrchu planéty panovať vysoké teploty, prítomnosť života je teda nepravdepodobná. Možno je však len prvou objavenou zo systému viacerých planét.

Prvá planéta obiehajúca Slnku podobnú hviezdu bola objavená rovnakým tímom astronómov už v roku 1995. Celkovo poznáme už 842 exoplanét, no väčšina z nich sú hmotné, Jupiteru podobné planéty. Výzve, akej teraz astronómovia čelia, je detekcia Zemi podobnej planéty obiehajúcej materskú hviezdu v obývateľnej zóne.

Všetky doterajšie pozorovania prístrojom HARPS a ďalekohľadom Kepler naznačujú, že väčšina nízko hmotných planét sa nachádza pri Slnku podobných hviezdach. Objav je veľkým krokom vedúcim k nájdeniu dvojčaťa Zeme v blízkom okolí Slnka.(zdroj:www.eso.org)