Planetárna inteligencia: Môže mať planéta vlastnú myseľ?

  • Marcel Škreka | 8 Apríl 2022
    Slnečná sústava
Výskumníci predpokladajú štyri fázy minulosti a možnej budúcnosti Zeme, aby ilustrovali, akú úlohu môže hrať planetárna inteligencia v dlhodobej budúcnosti ľudstva. Práve teraz je Zem vo fáze „nevyvinutej technosféry“, pretože väčšina spotreby energie a technológií znečisťuje planétu. Aby sme prežili ako druh, musíme sa snažiť byť „vyspelou technosférou,“ hovorí astrofyzik Adam Frank z University of Rochester s technologickými systémami, ktoré sú prospešné pre celú planétu. Kredit: University of
Astrofyzik z Rochesteru Adam Frank diskutuje o tom, prečo je poznávanie pôsobiace v planetárnom meradle nevyhnutné na riešenie globálnych problémov, ako je zmena klímy.

Kolektívna aktivita života – všetky mikróby, rastliny a zvieratá – zmenili planétu Zem.

Vezmime si napríklad rastliny: aby si uľahčili život, „vyvinuli“ fotosyntézu, no zároveň uvoľnili kyslík, ktorý zmenil životné podmienky na planéte. Toto je len jeden príklad toho, ako sa jednotlivé formy života ovplyvňujú v planetárnom meradle.
Ak kolektívny prejav života – známy ako biosféra – môže zmeniť svet, mohol by kolektívny prejav poznania a konanie založené na tomto poznaní zmeniť aj planétu? Ako náhle sa vyvinula biosféra, Zem začala žiť vlastným životom. Ak má planéta svoj vlastný život, môže mať aj vlastnú myseľ?

Toto sú otázky, ktoré v publikovanej práci v International Journal of Astrobiology položili Adam Frank, Helen F. a Fred H. Gowen - profesori fyziky a astronómie na Univerzite v Rochesteri a jeho kolegovia David Grinspoon z Planetary Science Institute a Sara Walker z Arizona State University. Ich „myšlienkový experiment“ spája súčasné vedecké poznanie o Zemi so širšími otázkami o tom, ako život mení planétu. V dokumente vedci diskutujú o tom, čo nazývajú „planetárnou inteligenciou“ – myšlienkou kognitívnej aktivity fungujúcou v planetárnom meradle – s cieľom získať nové nápady o spôsoboch, akými by ľudia mohli riešiť globálne problémy, ako je zmena klímy.

Ako hovorí Frank: „Ak niekedy dúfame, že prežijeme ako druh, musíme svoju inteligenciu použiť pre väčšie dobro planéty.“

„Nevyvinutá technosféra“

Aby vysvetlili, že aj netechnologicky schopné druhy môžu byť prejavom planetárnej inteligencie, čerpali Frank, Grinspoon a Walker z myšlienok hypotézy Gaia. Tá hovorí, že aby biosféra udržala Zem obývateľnú, silne ovplyvňuje neživé systémy: atmosféru, hydrosféru a pedosféru. Kľúčové je, že kolektívna aktivita života vytvára systém, ktorý sa sám udržiava.

Frank hovorí, že mnohé nedávne štúdie ukázali, ako sa korene stromov v lese spájajú prostredníctvom podzemných sietí húb známych ako mykorízne siete. Ak jedna časť lesa potrebuje živiny, ostatné časti tam cez mykoríznu sieť posielajú potrebné živiny. Takto si les zachováva svoju životaschopnosť.

Práve teraz je naša civilizácia tým, čo výskumníci nazývajú „nevyvinutá technosféra“, konglomerát systémov a technológií vytvorených ľuďmi, ktoré priamo ovplyvňujú planétu, ale nie sú sebestačné. Napríklad väčšina našej spotreby energie zahŕňa spotrebu fosílnych palív, ktoré znečisťujú oceány a atmosféru. Technológia a energia, ktorú spotrebujeme na prežitie, ničia našu domovskú planétu, čo následne zničí aj náš druh.

Aby sme prežili ako druh, musíme spoločne pracovať v najlepšom záujme planéty.

Frank ale hovorí: „Zatiaľ nemáme schopnosť jednať spoločne v najlepšom záujme planéty. Na Zemi je inteligencia, ale nie planetárna."

Smerom k vyspelej technosfére

Aby výskumníci ilustrovali, ako môže planetárna inteligencia hrať úlohu v dlhodobej budúcnosti ľudstva, postulujú štyri fázy minulosti a možnej budúcnosti Zeme. Ukazujú tiež, že tieto štádiá evolúcie ovplyvňované planetárnou inteligenciou môžu byť črtou akejkoľvek planéty vo vesmíre, na ktorej sa vyvíja život a udržateľná technologická civilizácia.

Fáza 1 – Nevyvinutá biosféra: charakterizuje veľmi ranú Zem pred miliardami rokov a pred technologickým druhom, keď boli prítomné mikróby, ale vegetácia ešte neexistovala. Globálnych spätných väzieb bolo málo, pretože život nemohol pôsobiť na zemskú atmosféru, hydrosféru a iné systémy planéty.

Fáza 2 – Vyspelá biosféra: charakterizuje Zem pred technologickým druhom, asi pred 2,5 miliardami až 540 miliónmi rokov. Vznikli stabilné kontinenty, rozvíjala sa vegetácia a fotosyntéza, v atmosfére sa hromadil kyslík a vznikla ozónová vrstva. Biosféra mala silný vplyv na Zem, možno pomáhala udržiavať obývateľnosť Zeme.

Fáza 3 – Nevyvinutá technosféra: charakterizuje Zem v súčasnosti s prepojenými systémami komunikácie, dopravy, technológie, elektriny a počítačov. Technosféra je však stále nezrelá, pretože nie je integrovaná do iných systémov Zeme, ako je atmosféra. Namiesto toho čerpá hmotu a energiu zo systémov Zeme spôsobmi, ktoré privedú planétu do nového stavu, ktorý nepodporuje samotnú technosféru. Naša súčasná technosféra z dlhodobého hľadiska pracuje sama proti sebe.

Fáza 4 – Vyspelá technosféra: kde by sa Zem mohla nachádzať v budúcnosti s technologickými systémami, ktoré sú prospešné pre celú planétu, vrátane globálneho získavania energie vo formách (slnečná energia), ktoré nepoškodzujú biosféru. Vyspelá technosféra je taká, ktorá sa vyvinula spolu s biosférou do formy, ktorá umožňuje technosfére aj biosfére prosperovať.

„Vývoj planéty prebieha v týchto štádiách a planetárna inteligencia určuje, kedy planéta dosiahne poslednú fázu,“ hovorí Frank. "Otázkou za milión dolárov je zistenie, ako planetárna inteligencia vyzerá a čo pre nás znamená v praxi, pretože zatiaľ nevieme, ako dosiahnuť fázu vyspelej technosféry."

Komplexný systém planetárnej inteligencie

Hoci ešte presne nevieme, ako by sa planetárna inteligencia mohla prejaviť, výskumníci poznamenali, že vyspelá technosféra zahŕňa integráciu technologických systémov so Zemou prostredníctvom siete spätných väzieb, vytvárajúc tak komplexný systém.

Zjednodušene povedané, komplexný systém je čokoľvek postavené z menších častí, ktoré interagujú takým spôsobom, že celkové správanie systému je úplne závislé od interakcie. To znamená, že celok je viac ako súčet jeho jednotlivých častí. Príklady zložitých systémov zahŕňajú lesy, internet, finančné trhy a ľudský mozog.

Komplexný systém má zo svojej podstaty úplne nové vlastnosti, ktoré vznikajú pri interakcii jednotlivých častí. Je ťažké rozlíšiť osobnosť ľudskej bytosti, napríklad iba skúmaním neurónov v jej mozgu.

To znamená, že je ťažké presne predpovedať, aké vlastnosti sa môžu objaviť, keď jednotlivci vytvoria planetárnu inteligenciu. Komplexný systém, akým je planetárna inteligencia, však bude mať podľa vedcov dve základné vlastnosti: bude mať nepredvídané správanie a bude musieť byť samoudržateľný.

„Vytvorením systémov transportujúcich dusík a uhlík prišla biosféra pred miliardami rokov na to, ako sama organizovať život,“ hovorí Frank. "Teraz musíme prísť na to, ako mať rovnaký samoudržiavací systém s technosférou."

Hľadanie mimozemského života

Napriek určitému úsiliu, vrátane globálnych zákazov určitých chemikálií, ktoré poškodzujú životné prostredie a posunu smerom k využívaniu väčšieho množstva slnečnej energie, „nemáme zatiaľ planetárnu inteligenciu ani vyspelú technosféru,“ hovorí. "Celým účelom tohto výskumu je však poukázať na to, kam by sme mali smerovať."

Nastolenie týchto otázok, hovorí Frank, neposkytne len informácie o minulom, súčasnom a budúcom živote na Zemi, ale pomôže aj pri hľadaní života a civilizácií mimo našej slnečnej sústavy. Frank je napríklad hlavným riešiteľom grantu NASA na hľadanie technologických stôp civilizácií na planétach obiehajúcich okolo vzdialených hviezd.

„Hovoríme, že jediné technologické civilizácie, ktoré môžeme kedy vidieť – tie, od ktorých by sme mali očakávať, že ich uvidíme – sú tie, ktoré sa sami nezničili, čo znamená, že museli dosiahnuť štádium skutočnej planetárnej inteligencie,“ hovorí. "To je cieľ tohto pátrania: spája to, čo potrebujeme vedieť, aby sme prežili klimatickú krízu, s tým, čo sa môže stať na planéte, kde sa vyvíja život a inteligencia."


(zdroj:scitechdaily.com)