Planéty bez hviezd

  • Marcel Škreka | 25 Máj 2011
    Exoplanéty
Prehliadkou oblohy MOA bolo objavených 10 planét pohybujúcich sa po Galaxii bez svojej sprievodnej hviezdy. Zdroj: NASA/JPL-Caltech
Vedci objavili novú skupinu exoplanét voľne putujúcich vesmírom. Tieto telesá boli pravdepodobne gravitačne vypudené zo svojej materskej planetárnej sústavy.

Spoločný projekt Japonska a Nového Zélandu zvaný (MOA) Microlensing Observations in Astrophysics (Pozorovanie mikrošošoviek v astrofyzike) zahŕňa dvojročnú prehliadku 50 miliónov hviezd v blízkosti centra našej Galaxie. Úkaz mikrošošovky vzniká, keď hviezda alebo planéta prechádza z nášho pohľadu popred inú, omnoho vzdialenejšiu hviezdu. Svetlo vzdialenejšej hviezdy je zakrivované gravitáciou bližšieho objektu, čo spôsobuje jej dočasné zjasnenie. V prípade planéty trvá zjasnenie niekoľko dní.

Počas prehliadky bolo zaznamenaných 474 mikrošošoviek, z ktorých 10 trvalo kratšie ako 2 dni, čo je menej, ako sa očakáva u hviezdy alebo hnedého trpaslíka. Navyše v týchto 10 prípadoch nebola objavená materská hviezda. Vedci teda predpokladajú, že sa nachádzajú na extrémne vzdialených dráhach, alebo skôr, že sa jedná o planéty voľne putujúce vesmírom.

Z objavov, ktoré boli nezávisle potvrdené inou skupinou vedcov pozorujúcich mikrošošovky – OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) vyplýva, že v Galaxii sa môže nachádzať približne 2 krát viac voľných planét ako hviezd.

V niektorých oblastiach tvorby hviezd už boli pozorované voľne sa pohybujúce objekty s hmotnosťou rovnajúcou sa 3 Jupiterom. Astronómovia si myslia, že tieto planéty boli gravitačne vyvrhnuté z mladých formujúcich sa planetárnych systémov, pravdepodobne pri stretnutí s iným telesom v rámci tohto systému.

Ak by sa voľné planéty formovali ako hviezdy, potom by sa v prehliadke našla 1 alebo 2 planéty. Počet 10 však hovorí, že vznikajúce planetárne systémy sú nestabilné a často dochádza k vymršteniu planét.

Hoci táto prehliadka nie je citlivá na menej hmotné planéty ako Jupiter, z teórie vyplýva, že čím je planéta menej hmotná, tým väčšia je šanca jej úniku zo systému. V Galaxii by ich teda malo byť omnoho viac ako planét hmotnejších ako Jupiter.(zdroj:www.astronomynow.com)