Planéty z inej galaxie objavené v blízkosti Slnka

  • Marcel Škreka | 16 Júl 2014
    Exoplanéty
Kapteynova hviezda pochádza pravdepodobne z trpasličej galaxie v súčasnosti už splynutej s našou Galaxiou. Zobrazený je aj charakteristický prúd hviezd vznikajúci pri zlučovaní galaxií. Kredit: Victor Robles, James Bullock and Miguel Rocha University of California/UCI, Joel Primack/UCSC
Medzinárodný vedecký tím oznámil objav dvoch planét pri Kapteynovej hviezde – jednej z najstarších hviezd v blízkom okolí Slnka. Na jednej z objavených planét môžu byť podmienky vhodné pre život, lebo vzhľadom na vzdialenosť od hviezdy sa na planéte môže vyskytovať kvapalná voda.

Túto hviezdu objavil koncom 19. storočia Holandský astronóm Jacobus Kapteyn. Je to druhá najrýchlejšie sa pohybujúca hviezda na oblohe patriaca do galaktického hala – oblaku hviezd obklopujúceho celú Galaxiu. Jej hmotnosť dosahuje tretinu hmotnosti Slnka a nájdeme ju v južnom súhvezdí Maliar.

Z nových pozorovaní 3,6 m ďalekohľadom na La Silla v Čile boli zistené drobné periodické zmeny v pohybe hviezdy, ktoré potvrdili následné pozorovania dvoma spektrometrami s vysokým rozlíšením na ďalekohľadoch Keck I a 6,5m ďalekohľade v Las Campanas Observatory.

Periodické zmeny v rýchlosti pohybu hviezdy sa prejavia v jej spektre zmenou polohy absorpčných čiar. Tento jav je známy ako Dopplerov efekt. Takto je možné určiť hmotnosti a orbitálne periódy planét.

Vedci boli objavom planét pri Kapteynovej hviezde prekvapení. Prvé pozorovania boli značne zašumené, preto sa vedci následne zamerali na hľadanie planét s veľmi krátkymi obežnými dobami, čo nakoniec aj prinieslo svoje ovocie.

Počas viac ako desiatich rokov získavali na ďalekohľade Keck I presné údaje o radiálnych rýchlostiach Kapteynovej hviezdy. Vzhľadom na zemepisnú šírku tohto ďalekohľadu, hviezda nikdy nevystúpi viac ako 26° nad obzor. Našťastie sú tu výborné pozorovacie podmienky a výhľad na južný obzor.
 
Na základe dát by sa na planéte Kapteyn b mohla vyskytovať kvapalná voda. Jej hmotnosť je minimálne 5 Zemí, obežná perióda 48 dní. Druhá planéta Kapteyn c je menej hmotná a okolo hviezdy obehne za 121 dní. Astronómovia si myslia, že je príliš chladná, aby sa na nej vyskytovala kvapalná voda.

Zatiaľ sú známe len niektoré vlastnosti planét: približné hmotnosti, orbitálne periódy a vzdialenosti od hviezdy. Skúmaním ich atmosfér prístrojmi budúcej generácie zistíme, aké je na nich počasie a prípadnú prítomnosť kvapalnej vody.

Typické planetárne systémy objavené ďalekohľadom Kepler sú vzdialené stovky svetelných rokov. Kapteynova hviezda je vzdialená len 13 ly, je to 25. najbližšia hviezda k Slnku.

Kapteynova hviezda vznikla v trpasličej galaxii pohltenej našou Galaxiou. Hviezdy z tejto galaxie obiehajú v hale Galaxie vysokými rýchlosťami. Je možné, že pozostatkom jadra trpasličej galaxie je guľová hviezdokopa Omega Centauri vzdialená 16 000 ly, ktorá obsahuje niekoľko stotisíc starých hviezd. Predpokladaný vek planét je preto až 11,5 miliardy rokov. Je zaujímavé uvažovať, aký druh života by sa mohol vyvinúť za tak dlhý čas.

Z objavu vyplýva, že v nasledujúcich rokoch budú pozemskými a vesmírnymi ďalekohľadmi (ako napr. PLATO), objavené potenciálne obývateľné planéty pri blízkych hviezdach. Kým ale neobjavíme dostatočné množstvo planét, vlastnosti a potenciálna obývateľnosť najbližších planét ostane záhadou.(zdroj:www.keckobservatory.org)