Pohľad do podzemia Mesiaca?

  • Marcel Škreka | 1 Júl 2010
    Slnečná sústava
Je tento tmavý útvar na obrázku vľavo vstupným otvorom do podzemia Mesiaca? Môže to byť vstup do možného budúceho obydlia pre kozmonautov? Detailný snímok povrchového útvaru, ktorý je považovaný za vstup do predpokladaného lávového tunelu v oblasti Mare Ingenii (more Túžby), čo je jedno z mála mesačných morí na odvrátenej strane Mesiaca, zhotovila americká sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter).

Tento "svetlík" má úctyhodnú veľkosť - približne 130 m v priemere - a je pravdepodobne dôsledkom čiastočného zrútenia stropu lávového tunelu. Mesační geológovia vôbec neočakávali, že nájdu tento typ neobvyklého povrchového útvaru práve v tejto oblasti. Doteraz boli podobné "diery" objavené v oblasti Marius Hills (v Oceáne búrok) na privrátenej strane Mesiaca, ktorá je zaplnená vulkanickými dómami a brázdami, kde sa mohli v minulosti vytvoriť lávové tunely.

Ako prvá objavila túto "dieru" nepravidelného tvaru Japonská kozmická sonda SELENE/Kaguya. V detaile ju vidíte na úvodnom obrázku s rozlíšením 0,55 m/pixel, ktorý bol zhotovený kamerou LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) na palube americkej sondy LRO. Balvany a drobné úlomky kameňov ležiace na dne jamy sú čiastočne osvetlené (ľavý svah šachty) a zrejme pochádzajú z povrchu, odkiaľ spadli v dobe zrútenia sa stropu lávového tunelu.

Môže to byť významný objav aj pre iné mesačné regióny. Štúdium lávových prúdov je dôležité pre pochopenie, akým spôsobom dochádzalo k transportu lávy na povrchu mladého Mesiaca. Podzemné priestory môžu byť v budúcnosti využívané napríklad pre pobyt kozmonautov pri realizácii dlhodobých pilotovaných expedícií. Táto jama na odvrátenej strane Mesiaca by mohla rovnako poslúžiť ako skvelé miesto pre vybudovanie základne budúcich automatických ďalekohľadov, určených na pozorovanie vesmíru.

Na povrchu Mesiaca sú kruté podmienky, lebo v prostredí bez atmosféry budú počas dňa vystavení vysokým teplotám, naopak v noci (alebo v tieni) teploty klesajú hlboko pod nulu. Počas dlhodobého pobytu by mohli kozmonauti tráviť svoj čas v podzemí v lávových tuneloch pod ochranným štítom vrstvy povrchovej horniny bez potreby výstavby týchto úkrytov. Zatiaľ čo hĺbenie podzemných priestorov s dostatočnou veľkosťou, vhodných pre celú mesačnú kolóniu, by bolo veľkou technickou výzvou, tieto lávové tunely môžu poskytnúť hotové priestory pre dobre chránené základne.

Na ďalšom obrázku je obrovský lávový tunel na Havaji. Vyzerá ako umelo vyhĺbený, no bol vytvorený pri vulkanickej činnosti.

lava-tube.jpg

Ako taký lávový tunel vzniká? Keď sa prúdy lávy dostanú na povrch planéty alebo mesiaca, postupne sa zhora ochladzujú, tuhnú a vytvárajú stuhnutú vrstvu. Takto vzniknutá pevná kôra izoluje spodné, stále ešte tekuté prúdy lávy a umožňuje im pokračovať v toku niekedy až na vzdialenosť niekoľkých km. Ako náhle skončí aktivita sopky, láva môže zo vzniknutého tunelu úplne odtiecť, pričom zanechá dutý pozostatok bývalého prúdu, dôjde k vytvoreniu podzemnej dutiny (kaverny). Tento lávový tunel na Havajských ostrovoch s výškou 3 m nazvaný Thurston Tube, vytvorila sopka Kilauea.

Podobné útvary boli v hojnom počte objavené aj na planéte Mars.(zdroj:www.astro.cz)