Polárna žiara na Saturne

  • Marcel Škreka | 8 December 2009
    Slnečná sústava
Sonda Casinni po prvý krát nasnímala polárnu žiaru Saturna vo viditeľnom svetle. Zvlnené záclony svietiaceho plynu siahajú vyššie ako na hociktorej inej planéte Slnečnej sústavy.

Polárna žiara siaha až 1200 km nad hornú vrstvu Saturnových oblakov. Na porovnanie: na Zemi polárnu žiaru pozorujeme len 100 až 500 km na povrchom.

Polárne žiary sú vždy nádhernou ukážkou jasných rýchlo sa meniacich farebných štruktúr. Na Zemi ich vidíme ako červené a zelené vďaka kyslíku a dusíku obsiahnutom v atmosfére. Vedci však stále rozmýšľajú nad vysvetlením skutočných farieb polárnej žiary na Saturne (na obrázku sú vo falošných farbách), vytvorenej v atmosfére zloženej hlavne z molekúl vodíka.

Práve vodík umožňuje polárnej žiare na Saturne vzniknúť omnoho vyššie ako na Zemi. Výška, v akej sa štruktúry objavujú, pomôže vedcom určiť, koľko energie je potrebné na vznik polárnej  žiary a pomôže lepšie vysvetliť podobné procesy prebiehajúce na hranici zemskej atmosféry a magnetosféry.(zdroj:www.astronomynow.com)