Posledný výdych pred explóziou

  • Valentín Korinek | 3 December 2021
    Galaxie a hlboký vesmír
Vedci spozorovali explodujúcu hviezdu v jednej z dvojice galaxií známych ako motýlie galaxie či siamské dvojčatá s označením NGC 4567 and NGC 4568 (viď obrázok). Pozorovania tejto supernovy (jasný bod v zväčšenom zobrazení) v hodinách a dňoch po explózii ukázali podrobnosti o živote hviezdy tesne pred jej smrťou. (NASA, ESA, Ryan Foley/UCSC, Joseph DePasquale/STScI)

Podrobné pozorovania po smrti hviezdy pomáhajú vedcom pochopiť, ako hviezda prežila obdobie pred samotným zánikom.

Astronómovia zaregistrovali explodujúcu hviezdu len 18 hodín po tom, ako 31. marca 2020 vzplanula v galaxii vzdialenej 60 miliónov svetelných rokov od Zeme v kope galaxií v Panne. Supernova vzplanula v časti oblohy, ktorú už sledoval satelit NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), ktorý každých 30 minút sníma veľké časti oblohy.

Astronómovia si rýchlo uvedomili, že údaje budú presne sledovať, ako sa erupcia časom rozjasnila, vďaka čomu je ideálna na ďalšie štúdium.

Aby sa tím dozvedel ešte viac, v nasledujúcich hodinách a dňoch sledoval supernovu rôznymi teleskopmi a dokonca na poslednú chvíľu zorganizoval zmenu pozorovacích plánov Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu. Pozorovanie HST poskytlo spektrum supernovy a popis jej svetla rozdeleného podľa vlnovej dĺžky v rôznych okamihoch po výbuchu.

Všetky tieto údaje odhalili, že v poslednom roku svojho života hviezda vychrlila niektoré zo svojich vonkajších vrstiev do vesmíru. Množstvo vyvrhnutého materiálu bolo asi 0,23-násobok hmotnosti Slnka. Keď supernova vybuchla, krátko po výbuchu spustila rázovú vlnu, ktorá prerazila tento materiál a vytvorila svetlo zachytené teleskopmi.

Keď sa väčšie hviezdy blížia k smrti, môžu sa začať správať nepredvídateľne. Starnúce hviezdy spájajú vo svojich jadrách stále ťažšie prvky. Vedci naznačujú, že pre túto hviezdu mohol prechod na fúziu kyslíka spustiť tento pokles v poslednom roku. Tiež dúfajú, že pochopenie posledných chvíľ pred koncom hviezdy im môže pomôcť rozpoznať, kedy sa chystajú explodovať iné hviezdy.

(zdroj:www.sciencenews.org)