Pozorujte Nočné svietiace oblaky

  • Stanislav Kaniansky | 2 Jún 2010
    Praktická astronómia
Foto: Jesper Gr?nne, Silkeborg, Dánsko, 1. júna 2010
Nočné svietiace mraky (ang. Noctilucent cloud – NLC) alebo polárne mezosférické oblaky (Polar Mesospheric Cloud – PMC). Jedná sa o najvyššie oblaky v našej atmosfére, vyskytujúce sa vo výškach 75 - 85 km, teda v mezosfére. Viditeľné sa stávajú, keď sú osvetľované slnečnými lúčmi odspodu (Slnko je 6 - 16 stupňov pod horizontom), pričom spodné vrstvy atmosféry sú už v zemskom tieni.

Podľa meraní družice AIM (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) sa slnečné svetlo odráža od ľadových kryštálikov s priemerom menším než 100 nanometrov (10 - 7 m). Oblačná vrstva je pomerne tenká (len niekoľko stoviek metrov), pritom však veľmi rozsiahla (niekoľko tisíc až milión km2).

Pôvod vzniku oblakov stále nie je presne známy, prisudzuje sa zatiaľ výskytu vulkanického či meteoritického prachu v tejto oblasti atmosféry. Uvažuje sa ale aj o možnosti vzniku z výfukových plynov raketoplánov.

Prvé záznamy o pozorovaní pochádzajú z roku 1885, dva roky po výbuchu sopky Krakatoa (Indonézia). Ale až posledné desaťročia sa tomuto fenoménu venuje náležitá pozornosť.iss_nlc-1.pngFoto: ISS, 22. júl 2008 (NASA)


POZORUJTE, FOŤTE  NLC A VYHRAJTE !


Združenie Astrofoto.sk v spolupráci s Amatérskou prohlídkou oblohy (APO) vyhlasuje súťaž NLC 2010. Súťaž bude prebiehať odo dňa vyhlásenia 7. mája 2010, do 31. júla 2010 na portáli gala.astrofoto.sk. Predmetom súťaže sú snímky nočných svietiacich oblakov, ktorých sezóna pozorovateľnosti sa práve začína.

Amatérska prohlídka oblohy prevádzkujúca stránky www.astronomie.cz sa stala parterom súťaže a pre víťazov venovala množstvo zaujímavých cien.