Pozorujte prechod Venuše popred slnečný disk

  • Tomáš Dobrovodský | 31 Máj 2012
    Slnečná sústava
Prechod Venuše popred slnečný disk je zriedkavý predpovedateľný astronomický úkaz, ktorého priebeh nás čaká v nasledujúcich dňoch. Budeme ho môcť pozorovať 6. júna 2012 ráno po východe Slnka. Nasledujúci prechod pravdepodobne už nikto z dnes žijúcich ľudí neuvidí, lebo nastane až 11. decembra 2117.  Preto je pochopiteľné nenechať si túto príležitosť ujsť.

Výnimočnosť úkazu spočíva v možnosti zmerať a zvážiť slnečnú sústavu priamo, tak povediac z vlastného prahu. V dnešnej dobe kozmických sond sa možno takéto meranie bude zdať zbytočné a navyše tento júnový prechod Venuše neuvidíme z nášho územia celý.

V súvislosti s jeho pozorovaním je to však príležitosť zoznámiť sa aj s jeho historickým vývojom, počas ktorého naši predkovia pomocou jednoduchých prístrojov získavali dnes už všeobecne známe hodnoty vzdialeností telies v slnečnej sústave.

Čo teda v stredu 6. júna uvidíme?

Z nášho územia bude možné pozorovať koniec úkazu po dobu niečo vyše dvoch hodín. Celý úkaz bude trvať približne 6 hodín a 50 minút.  Slnko vyjde ráno nad obzor už s Venušou pred diskom. Jej zdanlivý uhlový priemer bude v tom čase 58", čo je približne 1/30 priemeru slnečného disku.

DOLEŽITÉ ÚDAJE POČÍTANÉ PRE STRED SLOVENSKA

Východ Slnka: 04:42 LSEČ

Kontakty Venuše s okrajom slnečného disku (T)
T1 – nepozorovateľný
T2 – nepozorovateľný
T3 – 06h 37m 29s LSEČ
T4 – 06h 55m 09s LSEČ

slnko_transit.png


Priebeh úkazu na Slovensku. Červenou farbou sú vyznačené časy, kedy sa Slnko nachádza ešte pod obzorom a úkaz je teda nepozorovateľný. Časové údaje sú v LSEČ.

Viac informácií o historickom pozadí úkazu, o jeho priebehu a presných časových údajoch pre jednotlivé mestá na Slovensku nájdete na adrese http://venustransit2012.szaa.org

NEZABUDNITE !!!
Nikdy sa cez ďalekohľad alebo triéder nepozerajte na Slnko bez filtra! Aj za krátky okamih si môžete nenávratne poškodiť zrak. Pred pozorovaním skontrolujte, či použitý filter nie je poškodený a či je dobre upevnený.


Ako bezpečne pozorovať
Ak budeme úkaz pozorovať bez ďalekohľadu, je potrebné chrániť si zrak vhodným filtrom. V žiadnom prípade však nepostačia tmavé slnečné okuliare. Najvhodnejšie je použitie vizuálnej fólie Astrosolar (www.tromf.sk), tmavý zváračský filter, alebo osvetlený a vyvolaný čiernobiely film. Použitie farebného filmu alebo v minulosti odporúčaných počítačových diskiet je na dlhšie pozorovanie nevhodné.

Pozorovanie ďalekohľadom

Filter upevníme pred objektív ďalekohľadu tak pevne, aby nečakane nespadol. Nikdy nedávajme filter za okulár, nakoľko hrozí jeho prepálenie či prasknutie a tým aj poškodenie zraku!

Projekcia
projekcia.jpgJe to najbezpečnejšia forma pozorovania a nevyžaduje slnečný filter. Projekčná metóda  umožňuje sledovať obraz Slnka súčasne viacerým pozorovateľom. Vyžaduje použitie čo možno najstabilnejšieho statívu, na ktorom je upevnený ďalekohľad. Je vhodná pre šošovkové aj zrkadlové ďalekohľady. Musíme dbať na to, aby optické prvky ďalekohľadu boli zo skla a kovu (clony) a nie z plastov. Za okulár umiestnime bielu projekčnú plochu kolmo na os tubusu. Zmenou vzdialenosti medzi projekčnou plochou a okulárom nastavíme primeranú veľkosť obrazu a jas Slnka. Na tubus nasadíme tienidlo pre zvýšenie kontrastu Slnka na projekčnej ploche. Obraz Slnka zaostríme buď podľa slnečných škvŕn alebo okraja Slnka.

Fotografovanie
newton.jpgAk chceme mať Venušu na čipe fotoaparátu dostatočne veľkú, s bežnými objektívmi veľmi neuspejeme. Pri kinofilmovom formáte (36 mm × 24 mm) bude pri ohniskovej vzdialenosti objektívu 50 mm mať obraz Slnka len 0,5 mm. Kompaktom môžeme fotografovať za okulárom ďalekohľadu, výhodnejšie je však použitie digitálnej zrkadlovky priamo v ohnisku ďalekohľadu. Pri fotografovaní pred objektív ďalekohľadu umiestnime filter (fólia Astrosolar určená na fotografovanie). Expozičný čas si vyskúšajte ešte pred prechodom, na expozimeter sa radšej nespoliehajte. Pri snímaní videokamerou použijeme maximálny optický zoom a ak je to možné, použijeme manuálny režim zaostrenia a expozície.