Pravidelný “meteorický“ roj na Merkúre?

  • Marcel Škreka | 16 Január 2015
    Slnečná sústava
Podľa výskumov sondy MESSENGER sa zdá, že najbližšia planéta k Slnku sa pravidelne stretáva s prúdom meteoroidov pochádzajúcich z kométy, ktorá je aj na Zemi zodpovedná za niekoľko meteorických rojov.

Závery poukazujúce na prúd meteoroidov zasahujúcich Merkúr boli objavené v tenkej plynnej vrstve vytvárajúcej exosféru planéty, ktorú skúma sonda MESSENGER.

Objav potenciálneho roja na Merkúre je dôležitý hlavne kvôli pomerne neprebádanému plazmovému a prachovému prostrediu obklopujúceho planétu.

Meteorický roj môžeme pozorovať, keď Zem na svojej dráhe okolo slnka pretína dráhu prúdu meteoroidov - čiastočiek uvoľnených z kométy, prípadne asteroidu. Pri ich vnikaní do atmosféry veľkými rýchlosťami ionizujú okolitý vzduch a my vidíme svetelný úkaz zvaný meteor.

Zem každoročne zasahuje mnoho takýchto prúdov. Medzi najznámejšie patrí meteorický roj Perzeíd pozorovateľný hlavne okolo 12. augusta, ktorého pôvodcom je kométa Swift–Tuttle a roj Geminíd (okolo 14. decembra), ktorý pochádza z asteroidu Phaeton. S kométou Encke je spájaných niekoľko rojov: Južné a Severné Tauridy (október a november) a Beta Tauridy (jún a júl).

Hlavným predpokladom pôsobenia roja je pravidelne sa opakujúci, časovo ohraničený nárast množstva vápnika v exosfére Merkúru. Merania sondy MESSENGER zamerané na zloženie atmosféry a povrchu odhalili sezónne zmeny množstva vápnika opakujúce sa pravidelne počas prvých 9 merkúrovských rokov, odkedy začal v roku 2011 MESSENGER obiehať okolo Merkúru.

mercury-encke_trail3.jpg

Náčrt, ako Merkúr na svojej dráhe okolo Slnka križuje prúd meteoroidov, pochádzajúcich pravdepodobne z kométy Encke. Kredit: NASA's Goddard Space Flight Center

Množstvo vápnika narastá v dôsledku bombardovania Merkúru čiastočkami meteoroidálneho prúdu, ktoré pri nárazoch vysokými rýchlosťami vyrážajú z povrchu molekuly obsahujúce vápnik. Tento proces postupne dopĺňa plyny do exosféry Merkúru. Po hľadaní medzi kométami, ktorých dráhy pretínajú dráhu Merkúru, by zodpovednou mohla byť kométa Encke. Aby to vedci overili, vytvorili detailnú počítačovú simuláciu. Nárast množstva vápnika bol v údajoch zo sondy oproti očakávaným výsledkom mierne posunutý. Posun pravdepodobne súvisí s malými zmenami dráhy kométy kvôli gravitačnému pôsobeniu Jupitera a ostatných planét.

Výkyvy v obsahu vápnika v exosfére Merkúru boli známe už dlhšiu dobu, ale do súvislosti s meteoroidálnym prúdom konktrétnej kométy sa začali dávať až teraz. Táto práca môže byť základom pre pátranie po ďalších úkazoch, ktoré súvisia s interakciou Merkúru a medziplanetárneho prostredia.(zdroj:www.nasa.gov)