Premenená kométa

  • Valentín Korinek | 28 September 2020
    Slnečná sústava
Kentauri v Kuiperovom páse
Podobne ako sa nám v mytológii objavujú stvorenia napol človek a napol kôň nazývaní Kentaurovia obdobne aj *Kentauri v Slnečnej sústave je trieda ľadových planetoidov, ktoré obiehajú okolo Slnka medzi dráhami Jupitera a Neptúna.  Tieto objekty sú akýmisi hybridmi medzi asteroidmi a kométami. Astronómovia zaregistrovali zvláštne správanie v pohybe a taktiež v zložení pri jednom asteroide zo spomínanej skupiny asteroidov (Kentauri).

Objekt s názvom P / 2019 LD2 bol objavený v máji ďalekohľadom ATLAS na Havaji. Jeho obežná dráha naznačuje, že je to kentaur, trieda skalnatých a ľadových telies s nestabilnými obežnými dráhami. Kvôli tomuto zmiešanému zloženiu a možnosti pohybu okolo Slnečnej sústavy astronómovia už dlho tušili, že kentaury sú chýbajúcim spojením medzi malými ľadovými telesami v Kuiperovom páse a kométami z Oorthovho oblaku, ktoré pravidelne navštevujú vnútornú slnečnú sústavu.

Tieto krátkoperiodické kométy o ktorých sa predpokladá, že ich zdrojom je Kuiperov pás obiehajú okolo Slnka s periódou do 200 rokov. Dlhoperiodické majú obežnú dobu okolo Slnka väčšiu ako je 200 rokov a pochádzajú z Oorthovho oblaku.

Všetky novo objavené krátkoperiodické kométy boli spozorované až po priblížení k Slnku. Objekt LD2 priletel z Kuiperovho pásu nedávno a za 43 rokov by sa mal stať kométou.

Vedci simulovali tisíce možných trajektórií, aby zistili, kde sa objekt LD2 nachádzal a kam poletí. Obežná dráha LD2 bola pravdepodobne v roku 1850 v blízkosti planéty Saturn, čo zapríčinilo, že vďaka Saturnovej gravitácii bola obežná dráha posunutá k Jupiteru a od roku 2017 je na svojej súčasnej dráhe blízko najväčšieho obra. Vedci tvrdia, že LD2 opustí svoju súčasnú obežnú dráhu a posunie sa smerom k Slnku v roku 2063, kde dôjde vďaka teplote k chemickej reakcii a prchavé prvky sublimujú do priestoru čím vytvoria kometárny chvost.
Asteroidy zo skupiny ktorú nazývame Kentauri, by sa jedného dňa mohli stať tak nádhernými kométami ako je to na ilustrácii umelca. (Heather Roper/Univ. of Arizona)

Jednalo by sa o prvú, kométu o ktorej vieme skôr ako sa priblíži k Slnku. Skutočnosť, naznačuje že LD2 pozostáva z relatívne nedotknutého materiálu. Objekt bol miliardy rokov veľmi ďaleko v dostatočnom chlade na okraji slnečnej sústavy, neovplyvnený teplom zo Slnka. To z neho robí akúsi časovú kapsľu rannej Slnečnej sústavy. Štúdium jeho zloženia by mohlo pomôcť vedcom zistiť z čoho sa vytvárali prvé planéty.

Jeden objekt však nevysvetlí všetko, rovnako ako jedna lastovička nerobí leto. Je teda potrebné hľadať a študovať takéto objekty vo väčšej miere. Agentúra NASA samozrejme zvažovala let nejakej družice do oblasti kentaurov pri planéte Jupiter, avšak zatiaľ nebola v tomto smere schválená a ani navrhnutá žiadna misia. Vzhľadom k tomu, že LD2 sa stane kométou za pár desaťročí možná misia sa bude musieť urobiť teraz.


 


------------------------------------------------------------

* Kentauri alebo Centauri sú trieda ľadových planetoidov, ktoré obiehajú okolo Slnka medzi dráhami Jupitera a Neptúna (oblasť veľkých planét). Sú pomenované po mytologických bytostiach, Kentauroch, pretože majú vlastnosti dvoch rozdielnych telies (čiastočne planétky, čiastočne kométy, podobne ako Kentauri boli čiastočne ľudia a čiastočne kone). Kentauri boli spočiatku považované za planétky, sa však nehodili do žiadnej dovtedy známej skupiny telies. Okrem toho prejavovali slabú kometárnu aktivitu, takže ich začali považovať za vzdialené "spiace" kométy nezvyčajne veľkých rozmerov. Väčšinou krížia dráhy veľkých planét, takže skôr alebo neskôr sa k nim natoľko priblížia, že budú vymrštené zo slnečnej sústavy, alebo podstatne zmenia svoje dráhy. Keďže na svojich dráhach nemôžu stabilne existovať, musia odniekiaľ prichádzať noví Centauri (Objekty roztrúseného disku). entauri(zdroj:www.sciencenews.org)