Priblíženie blízkozemného asteroidu 2012 DA14 k Zemi

  • Tomáš Dobrovodský | 10 Február 2013
    Slnečná sústava
V piatok 15. februára 2013 preletí v relatívne blízkej vzdialenosti od Zeme malý asteroid s označením 2012 DA14. Jeho vzdialenosť od povrchu našej planéty bude s veľkou pravdepodobnosťou v čase jeho maximálneho priblíženia dokonca menšia ako satelitov umiestnených na geostacionárnej dráhe. Dráha telesa je už nejaký čas známa a tak môžeme v pokoji sklamať lovcov senzácií - zrážka s našou Zemou je v tomto prípade úplne vylúčená. Jasnosť telesa sa však dostane do dosahu malých ďalekohľadov a pre pozorovateľov sa tak stane zaujímavou lahôdkou.

Objekt s odhadovaným priemerom 45 metrov bol objavený 23. februára 2012 0,45 m teleskopom na observatóriu La Sagra v južnom Španielsku. Jeho rozmery nie sú naozaj veľké, nejde však zasa o nejakého bezvýznamného trpaslíka. Predpokladaná hmotnosť sa pohybuje okolo 130-tisíc ton. Patrí do skupiny blízkozemných asteroidov (NEO), teda telies, ktorých perihélium sa nachádza do 1,3 AU od Slnka. V rámci NEO je teleso zatiaľ súčasťou skupiny Apollo, krížičov zemskej dráhy s obežnou dobou okolo Slnka väčšou ako 1 rok. Jeho orbitálna perióda je v súčasnosti 366,2 pozemských dní. Po 15. februári dokonca klesne na 317 dní a asteroid tak pripadne do skupiny Aten.

Teleso 2012 DA14 sa v piatok 15. februára večer s najväčšou pravdepodobnosťou priblíži k povrchu našej planéty na vzdialenosť menšiu, než v ktorej sa nachádzajú satelity na geostacionárnej dráhe (niečo menej ako 36-tisíc km). V čase maximálneho priblíženia to bude dokonca pod 28-tisíc km. Len pre zaujímavosť, o rekordné priblíženie pri prelete mimozemského telesa nepôjde. To v ére pozorovacej astronómie drží totiž teliesko 2011 CQ1 s veľkosťou asi 1,3 m. Bolo objavené 4. februára 2011, len niekoľko hodín pred svojím maximálnym priblížením k Zemi vo vzdialenosti 5480 km.

da14_map_2.pngDráha asteroidu 2012 DA14 v blízkosti Zeme. Zdroj: NASA/JPL-Caltech

2012 DA14 bude pochopiteľne pútať pozornosť ako profesionálnych, tak aj amatérskych astronómov. Je to veľká príležitosť dozvedieť sa o ňom, napríklad prostredníctvom radarových meraní z rádioteleskopu v Goldstone, prekvapivé podrobnosti.

Jasnosť telesa 2012 DA14, ale umožní jeho pozorovanie aj malými ďalekohľadmi. Pozorovatelia u nás však budú musieť byť trpezliví. V čase maximálneho priblíženia o 20:24 h SEČ (teleso sa vtedy bude nachádzať nad Indickým oceánom približne na -6°S, +97,5°E) nebude z nášho územia pozorovateľné. Nízko nad východným obzorom sa v okulároch ďalekohľadov objaví až okolo 20:45 h SEČ v súhvezdí Panna s jasnosťou niekde v blízkosti 8 mag. Potom rýchlo prejde oblohou súhvezdiami Vlasy Bereniky, Poľovné psy a Veľká Medvedica pričom bude jeho jasnosť pozvoľna klesať. Zorné polia malých ďalekohľadov opustí okolo polnoci SEČ v Drakovi.

da14_map.pngOrientačná mapka polohy 2012 DA14 medzi jarnými súhvezdiami 15. februára 2013. Časy sú uvádzané v UTC. Podľa: Sky-Watching.co.uk (Stellarium)