Priečka v strede Mliečnej dráhy je prekvapivo mladá

  • Valentín Korinek | 30 Január 2024
    Galaxie a hlboký vesmír
Hviezdy husto zoskupené v priečke Mliečnej cesty môžu byť o miliardy rokov mladšie ako zvyšok našej galaxie. (R. Hurt/JPL-Caltech/NASA, ESO)
Priečka v strede je výrazným prvkom našej galaxie a z toho dôvodu patrí do kategórie špirálových galaxií s priečkou. Vedci predpokladajú, že vývoj hviezd v priečke skončil len pred niekoľkými miliardami rokov. Táto časť v centre našej galaxie zaberá asi tisíce svetelných rokov a spája špirálovité ramená hviezd v galaxii.

V počítačových simuláciách vývoja Mliečnej dráhy sa priečka najčastejšie tvorí na začiatku života galaxie, ktorý trvá približne 13 miliárd rokov. Avšak vek a umiestnenie hviezd bohatých na kovy naznačujú, že, tieto hviezdy sú v podstate ako fosílne záznamy starých hviezd, ktoré rozprávajú príbeh našej domovskej galaxie.

Hviezdy s veľkým podielom kovových prvkov sa vytvorili zo zvyškov hviezd, ktoré odvtedy explodovali a vymrštili kovy do okolia. Tieto vyvrhnuté kovy obohatili materiály v jadre galaxií, ako je napríklad aj naša Mliečna cesta, a preto sa nová generácia hviezd bohatých na kovy mohla vytvárať iba hlboko vo vnútri galaxie. Otáčajúca sa priečka v strede Mliečnej cesty potom rozptýlila niektoré z týchto hviezd po celej našej galaxii.

Pomocou údajov z vesmírneho teleskopu Európskej vesmírnej agentúry - Gaia vedci zrekonštruovali vývoj priečky Mliečnej cesty prostredníctvom jej vplyvu na distribúciu hviezd bohatých na kov. Odvodili tak jej históriu.

Pri sledovaní veku hviezd bohatých na kovy vedci identifikovali výbuch hviezd v centrálnej časti galaxie, ktorý zanikol asi pred 3 miliardami rokov. Zdá sa, že pokles znamená koniec vývojovej fázy priečky Mliečnej cesty. Po tomto výbuchu prísun nového materiálu do priečky pravdepodobne výrazne klesol. To naznačuje, že priečka je v galaxii stabilným prvkom, ktorý je asi o 10 miliárd rokov mladší ako zvyšok celej galaxie.

Nové poznatky o hviezdach bohatých na kovy sú ako špička ľadovca údajov pochádzajúcich z ďalekohľadu Gaia. Za predpokladu, že sa potvrdí revidovaný odhad veku priečky, budúce modely vývoja galaxie budú musieť dať odpovede prečo sa priečka vyvinula tak neskoro.

Štúdia má širšie dôsledky ako len oprava histórie našej galaxie. Možnosť podrobného pozorovania pohybu a množstva hviezd v Mliečnej ceste, najmä na základe údajov zo satelitu Gaia, nám môžu pomôcť dozvedieť sa viac o vývoji priečok v iných galaxiách.


(zdroj:www.sciencenews.org)