Prudké zmeny v atmosfére exoplanéty

  • Marcel Škreka | 2 Júl 2012
    Exoplanéty
Umelecká ilustrácia atmosféry planéty HD 189733b unikajúcej v dôsledku erupcie prebiehajúcej na jej materskej hviezde. Unikajúci plyn zaznamenal ďalekohľad HST a erupciu satelit Swift. Kredit: NASA Goddard Space Flight Center
Medzinárodný tím astronómov pozoroval výrazné zmeny v atmosfére extrasolárnej planéty. Vedci usudzujú, že zmeny sa objavili ako odozva na mohutnú erupciu materskej hviezdy exoplanéty.

Tento úkaz bol pozorovaný ďalekohľadom HST a röntgenovým satelitom Swift. Pozorovanie uskutočnené vo viacerých vlnových dĺžkach, umožnilo zachytiť interakciu atmosféry planéty s erupciou.

Planetárna sústava je od nás vzdialená len 63 ly a hviezdu uvidíme už v triédri v blízkosti známej hmloviny Činka. Exoplanéta s označením HD 189733b je plynný obor o 14% väčší a podstatne hmotnejší ako Jupiter. Hviezdu obieha v 30 krát menšej vzdialenosti ako Zem Slnko a jeden obeh jej trvá 2,2 dňa. Hviezda HD 189733A je o 20% väčšia a hmotnejšia ako Slnko.

Astronómovia nazývajú tento typ planét "horúce Jupitery". Predchádzajúce pozorovania ďalekohľadom HST ukazujú, že hlbšie vrstvy planetárnej atmosféry dosahujú teploty okolo 760 K (1030 °C).

HD 189733b periodicky prechádza popred disk materskej hviezdy, čo umožňuje priamo skúmať jej atmosféru. Predchádzajúce pozorovania odhalili, že z vrchných vrstiev atmosféry unikali väčšie množstvá vodíka. HD 189733b je len druhou známou planétou s vyparujúcou sa atmosférou.

Pri tranzite prechádza svetlo hviezdy atmosférou planéty. Z tohto svetla sa dajú vyčítať informácie o zložení a cirkulácii atmosféry.

V apríli 2010 ešte HST stopy atmosféry nezaznamenal. Nasledujúce pozorovania v septembri 2011 priniesli zvrat s dôkazom plynu prúdiaceho z planéty.

Vedci vypočítali, že strata plynu je najmenej 1000 ton za sekundu rýchlosťou 130 km/s.

Pretože röntgenové a extrémne UV žiarenie ohrieva atmosféru planéty, a spôsobuje tak jej únik, pozorovania uskutočňoval aj röntgenový satelit Swift. 7. septembra 2011, len 8 hodín pred plánovaným pozorovaním prechodu planéty ďalekohľadom HST, zachytil Swift mohutnú erupciu z povrchu hviezdy, po ktorej zjasnila v röntgene až 3,6 krát. Pre blízkosť planéty ku hviezde bol zásah erupciou 10 000 krát silnejší ako najmohutnejšie slnečné erupcie (triedy X) zasahujúce Zem a dávka röntgenu bola až 3 miliónnásobná.(zdroj:hubblesite.org)