Rodiaca sa super-Zem

  • Marcel Škreka | 12 Apríl 2016
    Exoplanéty
Snímka protoplanetárneho disku okolo hviezdy TW Hydrae zhotovená ďalekohľadom ALMA. Výrez vpravo hore približuje centrálnu časť disku s medzerou v rovnakej vzdialenosti od hviezdy v akej obieha Zem okolo Slnka. Prítomnosť medzery poukazuje na prebiehajúcu tvorbu planéty. Kredit: S. Andrews (Harvard-Smithsonian CfA), ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
Plyno-prachové disky obklopujúce mladé hviezdy sú miestom, kde vznikajú planéty. Pomocou ďalekohľadu ALMA astronómovia odhalili doposiaľ nepozorované detaily v takomto disku obklopujúcom blízku, Slnku podobnú hviezdu. Na nových snímkach sa dá rozpoznať medzera v disku, ktorá sa nachádza v rovnakej vzdialenosti od hviezdy ako  Zem od Slnka. V tejto medzere môže vznikať planéta podobná našej alebo pravdepodobnejšie hmotnejšia super-Zem.

Hviezda TW Hydrae je častým cieľom astronómov kvôli jej relatívne malej vzdialenosti (175 ly) a veľmi nízkemu veku (10 milión rokov). Navyše má pre nás vhodnú orientáciu v priestore, na celý systém sa pozeráme “zhora“. Toto všetko poskytuje astronómom ničím neskreslený pohľad na celý disk.

Snímka zobrazuje vyžarovanie milimetrových prachových čiastočiek disku v doteraz najlepšom rozlíšení, ktoré ďalekohľad ALMA dosiahne pri najväčšej vzájomnej vzdialenosti antén, ktorá je až 15 km.

Predchádzajúce pozorovania optickými a rádiovými ďalekohľadmi potvrdili, že v disku sa medzi koncentrickými prstencami nachádzajú tmavé medzery, ktoré poukazujú na prítomnosť vznikajúcich planét. Okrem prvej už spomínanej medzery sa ďalšie dve nachádzajú v 20 a 40 násobku vzdialenosti Zem - Slnko.

Predchádzajúce pozorovania inej hviezdy HL Tau ďalekohľadom ALMA ukazujú ešte mladší systém prstencov s vekom len 1 milión rokov. Štúdium podobných diskov ako TW Hydrae v rôznych vývojových štádiách pomôže lepšie porozumieť vývoju našej slnečnej sústavy.(zdroj:almaobservatory.org)