Rodiaci sa planetárny systém

  • Marcel Škreka | 13 Marec 2013
    Exoplanéty
Umelecká predstava protoplanetárneho disku pri hviezde J 1604. Kredit: Graduate University for Advanced Studies, Japan
Ďalekohľad Subaru získal prvú snímku prachu prúdiaceho z disku obklopujúceho mladú hviezdu 2MASS J16042165-2130284 (J 1604). Tento útvar poukazuje na možnú existenciu planét okolo hviezdy.

Výskum počas uplynulých 20 rokov potvrdil, že mladé hviezdy sú obklopené hustými plynoprachovými diskami, z ktorých vznikajú planéty. Aktívna fáza tvorby planét začína niekoľko miliónov rokov po vzniku hviezdy. Planéty na svoju stavbu spotrebúvajú materiál z disku. Takto vzniká v disku medzera v miestach, v ktorých leží dráha planéty. Až teraz sa však podarilo pozorovať štruktúry priamo poukazujúce na prebiehajúcu tvorbu planét.

K pozorovaniu mladej hviezdy J 1604 bol použitý prístroj HiCIAO (High Contrast Instrument for Subaru Next Generation Adaptive Optics) namontovaný na 8,2 m ďalekohľade Subaru. Slnku podobná hviezda J 1604 patrí do oblasti tvorby hviezd v súhvezdí Škorpión. Vzdialená je 470 ly a jej vek sa odhaduje na 3,7 milióna rokov. Vedci získali infračervenú snímku jej protoplanetárneho disku s vysokým rozlíšením (0,07˝ (oblúkových sekúnd)), na ktorom vidíme prachové častice rozptyľujúce svetlo hviezdy. V disku sa nachádza niekoľko zaujímavých útvarov: asymetrický pokles v koncentrácii častíc a zakrivené rameno ťahajúce sa cez medzeru. Prachové rameno môže prinášať ku hviezde materiál vhodný k formovaniu kamenných planét. Rameno smeruje najprv na východ, potom sa mierne stáča na severovýchod. Polomer vnútorného okraja disku sa odhaduje na 63 AU a jeho sklon na 10°, dĺžka ramena na 50 AU.

fig1e.jpg

Infračervená snímka (vlnová dĺžka svetla 1,6 μm) ďalekohľadu Subaru protoplanetárneho disku pri hviezde J 1604. Čierny disk v strede znázorňuje plochu, z ktorej bolo odstránené svetlo hviezdy. Mierka je ako v AU, tak aj v oblúkových sekundách (arcsec). Čiarkovaná kružnica ohraničuje medzeru v disku, rameno môžeme vidieť napravo od nej, pokles v koncentrácii častíc naľavo. Kredit: Graduate University for Advanced Studies and National Astronomical Observatory of Japan

Medzera v disku a rameno podľa teórie poukazujú na prítomnosť možných planét v medzere. Podľa výpočtov sa najmenej  jedna planéta nachádza vo vzdialenosti 40 - 50 AU od hviezdy. Teória takisto predpovedá, že gravitácia planéty môže za vznik zakriveného ramena.

Detailné snímky ako tento, zobrazujúce disky na ktoré sa z nášho pohľadu dívame "zhora", sú k overovaniu teoretických modelov formovania planét najvhodnejšie.(zdroj:www.naoj.org)