Rodina planét okolo Proximy Centauri má ďalšieho člena

  • Marcel Škreka | 14 Február 2022
    Exoplanéty
Umelecká predstava novoobjavenej exoplanéty okolo Proximy Centauri. Obrázok: ESO
Astronómovia spozorovali niečo, čo sa zdá byť treťou planétou obiehajúcou okolo Proximy Centauri, najbližšej hviezdy k Slnku. Novoobjavený svet, nazvaný Proxima d, má len 25 percent hmotnosti Zeme a obieha vo vzdialenosti 4 milióny km, pričom jeden obeh okolo hviezdy jej trvá len štyri dni.

Planéta obieha medzi červeným trpaslíkom a jeho obývateľnou zónou, oblasťou, kde môže na povrchu planéty existovať voda v kvapalnom skupenstve. Je teda nepravdepodobné, že by sa na nej vyskytoval akýkoľvek druh obývateľného prostredia, ako ho poznáme na Zemi.

Proxima Centauri sa nachádza len 4,2 ly (svetelných rokov) od Zeme a je najbližším členom trojhviezdneho systému. Pred pár rokmi boli objavení dvaja príbuzní exoplanéty, ktorí obiehajú okolo trpasličej hviezdy: Proxima b s hmotnosťou podobnou hmotnosti Zeme, ktorá obieha v obývateľnej zóne a jeden obeh jej trvá 11 dní a Proxima c s päťročnou obežnou dobou.

„Objav ukazuje, že náš najbližší hviezdny sused sa zdá byť plný zaujímavých nových svetov hodných ďalšieho štúdia a budúceho skúmania,“ povedal João Faria, výskumník z Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço v Portugalsku a hlavný autor štúdie.

Nový kandidát na planétu bol nájdený pomocou Very Large Telescope Európskeho južného observatória v Čile pomocou prístroja – ESPRESSO, ktorý meral mierne kolísanie v pohybe Proximy Centauri spôsobené gravitačnými interakciami s obiehajúcimi planétami.

Príspevok Proximy d k tomuto kolísaniu predstavoval iba 1,44 km/h. Je zatiaľ najmenej hmotnou planétou objavenou metódou radiálnych rýchlostí.

„Tento úspech je mimoriadne dôležitý,“ povedal Pedro Figueira, prístrojový vedec ESPRESSO z ESO v Čile. „Ukazuje to, že metóda radiálnych rýchlostí má potenciál odhaliť populáciu menej hmotných planét. Očakávame, že je to najpočetnejšia skupina planét v Galaxii, na ktorých sa môže potenciálne vyskytovať život ako ho poznáme."


(zdroj:astronomynow.com)