Rodisko Slnka

  • Valentín Korinek | 8 August 2020
    Slnečná sústava
Mnoho astronómov predpokladá, že sa Slnko zrodilo v hviezdokope podobnej NGC 2244 v hmlovine Rozeta. Nová štúdia naznačuje, že existuje iná možnosť.
Nové počítačové simulácie mladých hviezd naznačujú dve možnosti vzniku Slnečnej sústavy. Prvá je, že sa Slnko mohlo vytvoriť v pokojnej hviezdnej oblasti s počtom 10 000 alebo viac hviezd, ako je napríklad *NGC 2244, čo je v súlade s predchádzajúcim výskumom. Alebo sa Slnko zrodilo v oveľa búrlivejšom prostredí, ako je to napríklad v Plejádach (M45) v súhvezdí býka.

To, či sa hviezda tvorí v hustom prostredí na hviezdy alebo v trochu voľnejšom priestore môže ovplyvniť jej budúcnosť. Ak sa hviezda rodí v okolí masívnych hviezd, ktoré následne explodujú ako novy, či supernovy skôr ako sa samotná hviezdokopa rozloží, bude mať táto hviezda viac ťažších prvkov, vďaka ktorým bude môcť vytvárať planéty.
 
Chémia Slnečnej sústavy, jej tvar a mnoho ďalších faktorov, núti niektorých vedcov uvažovať o scenári veľkej asociácie, ktorý je najpravdepodobnejší. Väčšina predchádzajúcich štúdií však nezahŕňala pohyby hviezd v priebehu času. Takže astrofyzici spustili tisíce počítačových simulácií, aby zistili, ako často rôzne druhy mladých hviezdnych rodín vytvárajú solárne systémy, podobné tomu nášmu.

Hlavným rysom Slnečnej sústavy, ktorý hľadali, bola vzdialenosť najvzdialenejšej planéty od hviezdy. Disky tvoriace planéty môžu siahať až do stoviek astronomických jednotiek (AU, vzdialenosť medzi Zemou a Slnko – 150 miliónov km). Simulácie odhalili dve možnosti, ktoré sú od seba veľmi odlišné.

Veľké asociácie majú viac hviezd, no hviezdy sú viac rozptýlené a vo všeobecnosti sa ovplyvňujú len veľmi málo. Tieto zhluky môžu pretrvať až stovky miliónov rokov. Na druhej strane v kompaktných zhlukoch s menším počtom hviezd sú vzájomne vzťahy medzi členmi viac ovplyvňujúce až násilné. Hviezdy sa vzájomne odstrkujú a v priebehu niekoľkých miliónov rokov sa zhluk rozpadne.

Nová štúdia sa nezaoberá všetkými aspektmi toho, ako mohol hustý zhluk (hviezdokopa) ovplyvniť rodiacu sa Slnečnú sústavu. Zistenia však neodhaľujú, ako žiarenie z iných hviezd v zhluku môže narušiť napríklad disky tvoriace planéty, ktoré by mohli zmenšiť takýto disk, alebo dokonca zabrániť formovaniu Slnečnej sústavy. Štúdia tiež nevysvetľuje niektoré ťažké prvky nachádzajúce sa v meteoritoch, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z neďalekej supernovy, a preto sa väčšina domnieva, že Slnko pochádza práve z veľkej asociácie hviezd.

Budúce štúdie by mohli na základe chemických procesov Slnečnej sústavy viac konkretizovať rodisko Slnka.

-------------
* NGC 2244 je otvorená hviezdokopa v súhvezdí Jednorožec. Obklopuje ju hmlovina Rozeta, ktorá vďaka týmto hviezdam žiari. Uhlový priemer hviezdokopy dosahuje 40 oblúkových minút, čo je asi polovica priemeru hmloviny Rozeta. Obsahuje 15 hviezd s jasnosťou medzi 6. až 9. magnitúdou. Jej hviezdy majú pravdepodobne menší vek ako pol milióna rokov až štyri milióny rokov. Ich prudký hviezdny vietor vytlačil zvyšky okolitej materskej hmloviny a vytvoril v strede hmloviny dutinu, ktorá jej dáva charakteristický vzhľad rozkvitnutej ruže. Hviezdokopa sa dá vyhľadať aj triédrom.(zdroj:www.sciencenews.org)