Šesťnásobný hviezdny systém s tromi zákrytovými dvojhviezdami

  • Marcel Škreka | 13 Február 2021
    Stelárna astronómia
Schéma znázorňujúca vzájomné polohy troch binárnych hviezd tvoriacich vzácny šesťnásobný systém. Dve z dvojhviezd, ktoré sú na tomto diagrame zobrazené ako A a C, obiehajú okolo seba každé štyri roky, zatiaľ čo tretia dvojhviezda B je oveľa ďalej a okolo spoločného ťažiska so systémami A a C obehne raz za 2 000 rokov. Obrázok: Goddardovo vesmírne stredisko
Astronómovia, ktorí študujú údaje z Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), našli pozoruhodný šesťnásobný hviezdny systém s tromi zákrytovými dvojhviezdami.

Systém známy ako TYC 7037-89-1 leží v súhvezdí Eridanus vo vzdialenosti  asi 1 900 ly (svetelných rokov). Je to prvý známy príklad šiestich hviezd, ktoré tvoria trojicu zákrytových dvojhviezd.

Pri všetkých troch primárnych dvojhviezdach dochádza k periodickým zatmeniam, keď prechádza sekundárna zložka popred primárnu. Meniace sa svetelné krivky ukazujú, že všetky tri primárne hviezdy sú o niečo hmotnejšie ako Slnko, ale približne rovnako horúce. Sekundárne hviezdy sú zhruba o polovicu menšie ako Slnko.

Hviezdy tvoriace dvojhviezdu A obiehajú okolo seba každých 1,3 dňa, zatiaľ čo obeh hviezd v dvojhviezde C trvá 1,6 dňa. Perióda obehu binárnych systémov A a C je približne 4 roky. Hviezdy v systéme B obiehajú okolo seba každých 8,2 dní, ale trvá im asi 2 000 rokov, kým obe absolvujú obežnú dráhu okolo ťažiska šesťnásobného systému.

Hlavnou úlohou TESS je pátranie po tranzitujúcich exoplanétach meraním mierneho poklesu jasu hviezdy pri prechode planéty pred diskom tejto hviezdy. Táto metóda ale súčasne dramaticky zvýšila šancu objavovať viacnásobné hviezdne systémy.

Spolupráca medzi výskumníkmi z Goddardu a MIT Kavli Institute dopomohla k objavu viac ako 100 kandidátov na trojnásobné a štvornásobné hviezdne systémy. Zaujímavé je, že štvornásobných je výrazne viac.

Viacnásobné hviezdne systémy, v ktorých môžeme pozorovať dve a viac zatmení, umožňujú presne určiť veľkosti hviezd, ich teploty a hmotnosti párov hviezd. Tieto poznatky zasa pomáhajú lepšie porozumieť vývoju takýchto systémov.(zdroj:astronomynow.com)